SERWIS: fer.org.pl projekty aktualne rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZE艃
 
serwis programu
Drogi dla Natury

14 pa藕dziernika 2010
Drogi dla Natury

poznaj najpi臋kniejsze aleje w Polsce

Status: realizowany

Czas realizacji

Opis projektu:

Cel projektu: zapewnienie funkcjonowania i przetrwania populacji pachnicy d臋bowej poprzez odtwarzanie i ochron臋 alei przydro偶nych 艂膮cz膮cych izolowane stanowiska i subpopulacje pachnicy d臋bowej.

Dzia艂ania:

  1. sadzenie drzew rodzimych gatunków wzd艂u偶 dróg, tworzenie nowych oraz uzupe艂nianie i przebudowa istniej膮cych alej. Drogi do obsadzenia s膮 wybierane w oparciu o kryteria:
    1. przyrodnicze - znaczenie dla po艂膮czenia mi臋dzy stanowiskami i subpopulacjami pachnicy
    2. techniczne - dost臋pno艣膰 miejsca w pasie drogowym przy zachowaniu wymogów bezpiecze艅stwa ruchu.
  2. inwentaryzacja stanowisk pachnicy d臋bowej
  3. opracowanie programu ochrony gatunku
  4. dzia艂ania edukacyjno-promocyjne i interwencyjne.

 

Jednym z g艂ównych za艂o偶e艅 programu "Drogi dla Natury" jest sadzenie drzew przydro偶nych w partnerstwie z zarz膮dami dróg ró偶nych szczebli. Dotychczas sadzili艣my drzewa z kilkunastoma instytucjami zarz膮dzaj膮cymi drogami ró偶nych szczebli.

Projekt realizowany jest na Dolnym 艢l膮sku i przyleg艂ych obszarach Wielkopolski i Lubuskiego, Powi艣lu i Warmii oraz w Ma艂opolsce, ze szczególnym uwzgl臋dnieniem obszarów Natura 2000. Pachnicowe korytarze umo偶liwi膮 tak偶e migracj臋 i rozwój innych organizmów.

Dlaczego dzia艂amy:

Obsadzone drzewami aleje stanowi膮 cenn膮 ozdob臋 tradycyjnego 艣rodkowoeuropejskiego krajobrazu oraz s膮 cenn膮 ostoj膮 rzadkich gatunków zwierz膮t. Jednym z najciekawszych mieszka艅ców starych przydro偶nych drzew jest pachnica d臋bowa, której larwy 偶yj膮 w próchnie starych drzew, najcz臋艣ciej d臋bów i lip. Pachnica d臋bowa ma w Unii Europejskiej najwy偶szy status ochronny. Wzrost ruchu samochodowego i id膮cy za nim rozwój infrastruktury drogowej postawi艂 pod znakiem zapytania przetrwanie przydro偶nych drzew w Polsce. Wycinki starych drzew nieraz wywo艂ywa艂y g艂o艣ne protesty mi艂o艣ników przyrody i krajobrazu oraz mediów, jednak nie powstrzyma艂o to dalszych strat.

Przy dzisiejszych tendencjach w transporcie nie wszystkie przydro偶ne drzewa mog膮 by膰 zachowane. Przy wielu drogach jednak mo偶na je pozostawi膰 lub posadzi膰 nowe, bez uszczerbku dla bezpiecze艅stwa ruchu i potrzeb modernizacyjnych. Podczas przygotowania projektu „Drogi dla Natury” zidentyfikowalismy na samym Dolnym 艢l膮sku miejsca na kilka tysi臋cy miejsc przy drogach ró偶nej rangi. Nawi膮zali艣my kontakty z kilkoma zarz膮dami dróg ró偶nego szczebla, od gmin po regionalny oddzia艂 GDDKiA. Szczególnie interesuj膮ca relacja rozwija si臋 Dolno艣l膮sk膮 S艂u偶b膮 Dróg i Kolei, z któr膮 podpisali艣my umow臋 o wspólpracy, dzi臋ki której sadzimy razem dzrewa przy drogach wojewódzkich oraz konsultujemy pozwolenia na wycink臋 drzew.

Finansowanie:

Program „Drogi dla Natury” jest obecnie wspierany finansowo przez Program Operacyjny Infarastruktura i 艢rodowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach projektu "Drogi dla Natury - aleje przydro偶ne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy d臋bowej" Fundacja EkoRozwoju uzyska艂a niemal 5 mln z艂, ktore b臋da przeznaczone na posadzenie 30 000 drzew wzd艂u偶 dróg na Dolnym 艢l膮sku i s膮siednich powiatach Lubuskiego i Wielkopolski, Powi艣lu, Warmii i Ma艂opolsce. Program jest oparty na do艣wiadczeniach kampanii „Sadzimy d臋by w Dolinie Baryczy”, w ramach której posadzono ponad 3000 d臋bów w tej krainie stawów i starych alej (patrz deby.barycz.pl) oraz projektu "DROGI DLA NATURY - partnerstwo NGO i administracji na rzecz odtwarzania alej przydro偶nych jako siedlisk gatunków chronionych" finasowanego z FOP i realizowanego do czerwca 2010 r.

Zapraszamy na stron臋 www.aleje.org.pl

 

Koordynator: 
dr Piotr Tyszko-Chmielowiec
tel.kom. 604 282 002
tyszko@eko.org.pl
www.aleje.org.pl

 

(projekty, aktualne rozdz1 )
    prawa autorskie: TERRA login