SERWIS: fer.org.pl projekty aktualne rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 
Projekty pomocy rozwojowej

Turystyka szansą rozwoju regionów. Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości i rozwój agroturystyki w regionach Gekharkunik i Wajoc Dzor w Armenii

Babski ogródek - sfery aktywności kobiet na obszarach wiejskich. Polskie i gruzińskie doświadczenie.

Zrównoważony rozwój społeczności samorządowych wybranych obszarów wiejskich Gruzji.

05 kwietnia 2011
Wsparcie przedsiębiorczości kobiet na terenach wiejskich w rejonie Tkibuli i Tschaltubo w Gruzji

Status: zrealizowany

Czas realizacji: 1 kwiecień 2011 - 31 grudzień 2011

Opis projektu:

Działania przewidziane w projekcie kierowane są do aktywnych kobiet w rejoniach Tkibuli i Tschaltubo w Gruzji ze szczególnym naciskiem na tereny wiejskie.

Poprzez działania takie jak warsztaty, szkolenia zawodowe, wsparcie eksperckie oraz mikrogranty na rozpoczęcie własnej działalności, projekt nie tylko wspiera rozwój działalności gospodarczej w docelowych rejonach ale także wzmacniaja potencjał beneficjentek i ich pozycję w lokalnych społecznościach. Utworzenie Centrum Aktywizacji Kobiet w Orpiri (CAKO) daje możliwość dalszego rozwijania działań przez miejscowe liderki. 
 

 
Cele projektu:
 
Celem projektu jest poprawa socjo - ekonomicznych warunków życia kobiet w dwóch wybranych rejonach Gruzji: Tkibuli i Tschaltubo.
 
Cele pośrednie:
 1. wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości kobiet opartej na tradycjach regionu i jego naturalnych zasobach 
 2. zwiększona aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet w rejonach Tkibuli i Tshchaltubo 
 3. zwiększony potencjał i samodzielność lokalnych liderek w wybranych rejonach 
 4. integracja oraz zwiększenia zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych problemów 
 5. rozwój potencjału turystycznego rejonu Tkibuli opartego na zasobach naturalnych 
 
Działania:
 
W projekcie realizowane są m.in następujące działania:
 1. Utworzenie Centrum Aktywizacji Kobiet w Orpiri (CAKO) - Centrum Aktywizacji Kobiet w Oripri (CAKO) zostanie utworzone w wiosce Orpiri, w domu należącym do partnerskiej organizacji TDDF. Celem podjętych działań jest utworzenie miejsca, które będzie mogło służyć lokalnej społeczności jako centrum szkoleniowo – integracyjne, w którym prowadzone będą warsztaty rękodzielnicze oraz kulinarne, treningi biznesowe, warsztaty obsługi komputera oraz językowe. Docelowo Centrum ma zamiar rozwijać działalność w kierunku wytwarzania i sprzedaży produktów lokalnych (wyroby rękodzielnicze, potrawy) oraz proekologicznych (szycie toreb ekologicznych);
 2. Warsztaty dla kobiet w Orpiri w CAKO - warsztaty skierowane do aktywnych kobiet z okolicznych wiosek obejmujące tematyką m.in: warsztaty rękodzielnictwa, podstawy prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego, zajęcia komputerowe, zajęcia języka angielskiego;
 3. Alokacja mikrograntów - udzielenie 16 grantów na rozpoczęcie małego biznesu przez kobiety na obszarach wiejskich (rejon Tkibuli i Tschaltubo);
 4. Wizyta studyjna w organizacjach kobiecych w Gruzji - wizyta studyjna w różnych organizacjach kobiecych działających na obszarze Gruzji, mająca na celu zapoznanie beneficjenek ze zróżnicowanymi działaniami oraz warunkami pracy w innych regionach Gruzji;
 5. Szkolenia zawodowe dla kobiet w Tschaltubo - pogłębione szkolenia zawodowe dla wybranej grupy kobiet;
 6. Spotkanie gruizńskich liderek w Orpiri 
 7. Wizyty i konsultacje ekspertów - tematem konsultacji będą m.in. aktywizacja społeczności lokalnych, rozwój liderów loklanych, rozwojem marki lokalnej oraz turystyki przyjaznej przyrodzie, edukacja ekologiczna;
 8. Prezentacja wyrobów CAKO na Eko Jarmarku we Wrocławiu.

Partnerzy:

People in Need mission to Georgia

Kutaisi (Head office)
3, M.Brosse Str.
Tel.: +995 23 14-42-76
Coordinator: Mariana Lotiashvili - mariana.lotiashvili@peopleinneed.cz

Tkibuli District Development Fund

Robakidze St. 4
Tkibuli, Georgia
Tel.:  +995 90 80 26 80
Coordinator: Keti Gotsiridze, ketuscha72@mail.ru

Finansowanie:

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.

Koordynator:

Katarzyna Zaremba
k.zaremba@eko.org.pl

(projekty, aktualne rozdz1 )
  prawa autorskie: TERRA login