SERWIS: fer.org.pl projekty aktualne rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

04 stycznia 2012
Edukacja ekologiczna konsumentów na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej

Status: zrealizowany
 
Czas realizacji: 2011-2013
 
Opis projektu
 
W projekcie zwracamy uwagę na problemy społeczne i środowiskowe związane z gospodarką leśną oraz z przemysłem drzewno-papierniczym w Polsce i na świecie oraz wskazujemy możliwe rozwiązania. 
Projekt kierujemy do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do konsumentów pokazując, że odpowiedzialna produkcja i konsumpcja wyrobów pochodzących z lasu, takich jak meble, pokrycia podłogowe, okna i papier jest konieczna dla zachowania zasobów leśnych dla obecnych i przyszłych pokoleń. Przedstawiamy możliwości przeciwstawienia się dewastacji środowiska i łamaniu praw rdzennej ludności i społeczności lokalnych zamieszkujących tereny leśne. Podpowiadamy, jak wybierać drewno i papier przyjazne środowisku, powstałe przy zachowaniu wysokich standardów społecznych, z zachowaniem zasad Sprawiedliwego Handlu i pochodzące z recyklingu. Pomagamy też producentom pragnącym tworzyć takie produkty znaleźć odpowiedź na pytanie „jak to zrobić?”.
 
Działania
 
Na poziomie lokalnym Program edukacyjny w szkołach (gimnazja w pierwszym roku szkolnym, szkoły ponadgimnazjalne w roku drugim).
 • Zajęcia merytoryczne w zrekrutowanych klasach,
 • Zajęcia aktywizujące w zrekrutowanych klasach,
 • Konkurs aktywizujący środowiska szkolne,
 • Międzynarodowe wymiany młodzieży.
 
Więcej informacji na stronie: www.ekonsument.pl/lasy  
 
Koordynator lokalny - woj. dolnosląskie: Fundacja Ekorozwoju
Magdalena Głogowska -  magdag@eko.org.pl
 
 

Finansowanie:

Komisja Europejska w ramach funduszy na rzecz edukacji globalnej – EuropeAid

 

 
(projekty, aktualne rozdz1 )
 1. Przyrodnicze wędrówki po Powiecie Wrocławskim. Zajęcie edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 2. Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających
 3. DOBRA ATMOSFERA - DOLNOŚLĄSKA KAMPANIA EKOEDUKACYJNA
 4. Fundacja Batorego – wsparcie instytucjonalne
 5. Turystyka w Adżarii
 6. Program Naturalnie Wrocław
 7. Rolnictwo Wspierane Społecznie – wspólny program treningowy
 8. DRZEWA DLA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY EUROPY
 9. „Znani i lubiani sąsiedzi”. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 10. OBYWATEL NA STRAŻY DRZEW
prawa autorskie: TERRA login