SERWIS: fer.org.pl projekty aktualne rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

04 września 2012
segreguj.wroc.pl

Status: zrealizowany

Czas trwania: wrzesień 2012 – czerwiec 2013

Opis projektu:

Śmieci są ostatnim stadium naszej konsumpcji. Konsumując więcej – produkujemy ich więcej. Zapominając o tym, nasze zasoby naturalne są ograniczone, a odpady to cenny surowiec wtórny.
Co możemy zrobić, żeby produkować mniej śmieci? Zastosować zasadę 3R:
Po pierwsze – zmniejszyć spożycie (mniej kupować, mniej wyrzucać),
Po drugie – użyć ponownie (wyrzucić coś, co nam jest już niepotrzebne, zrobić z tego coś nowego lub oddać komuś, kto zrobi z tego użytek),
Po trzecie – oddać do recyklingu (jeśli nie można nic z odpadem już zrobić, należy pozyskać z niego wszystkie surowce, z których będzie można wyprodukować nowe rzeczy).
Aby zaś recykling mógł się odbyć, odpady muszą zostać posegregowane.

Jak wykazują dane opracowywane w Raporcie Fundacji Zielona Akcja  (na podstawie danych przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) Wrocław należy do gmin wykazujących się najniższym w skali regionu poziomem zbiórki posegregowanych odpadów (tylko 2kg odpadów opakowaniowych - co stanowi mniej niż 1% w porównaniu do 60 kg w wiodącej gminie Trzebnica (30 razy więcej)  w odniesieniu do wymaganych przez UE 50% w roku 2020). Dotychczasowe działania realizowane w szkołach i w przestrzeni publicznej są fragmentaryczne - brakuje ich korelacji i wzajemnego wzmocnienia. Dodatkowo działania w szkołach mają najczęściej charakter akcyjny, sprowadzający się zwykle do samego recyklingu - tymczasem wymagana prawodawstwem  unijnym  hierarchia postępowania z odpadami nakazuje zintegrowane podejście od redukcji, poprzez ponowne  użytkowanie do recyklingu i utylizacji. (O zasadzie 3R przeczytacie tutaj).

Cel:
Celem projektu jest podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami - w tym w szczególności wymaganej prawnie hierarchii postępowania z odpadami obejmującej ich redukcję, ponowne  użytkowanie i recykling. 

Odbiorcy:
Projekt  adresowany jest do środowisk szkolnych oraz edukatorów, a poprzez działania realizowane z dziećmi i młodzieżą dociera również do szerszych środowisk Wrocławia.

Działania:
W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia i warsztaty  dla nauczycieli oraz edukatorów,  zajęcia dla uczniów, opracowane i wydane (w formie uaktualnionej reedycji) zostaną wysokiej jakości materiały edukacyjne, uczniowie będą mogli wziąć udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami, a szkoły będą miały możliwość skorzystania z materiałów i  wystaw jeszcze niewykorzystywanych  w szkołach. W wyniku realizacji projektu podwyższony zostanie poziom wiedzy zarówno uczniów, jak i nauczycieli/edukatorów uczestniczących w projekcie, rozpropagowane zostaną  akcje i zachowania ograniczające problem odpadów.  Działania projektowe są szczególnie istotne w świetle koniecznych i wynikających z nowelizacji Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmian.

Koordynator
Aneta Osuch
osuch@eko.org.pl
tel. 71 343 60 35, 696 948 194
 

www.wroclaw.pl

 

 

 

(projekty, aktualne rozdz1 )
  1. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  2. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  3. Projekt Zielone gry
  4. Ochrona czynna przeplatki maturna, gatunku wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej
  5. Budowanie zrównoważonego miasta- szansa dla obszarów miejskich Europy Środkowej
  6. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
  7. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
  8. Drogi dla Natury - kampania informacyjna LIFE
  9. Film przyrodniczy "Sekretne życie drzew"
  10. Ogólnopolska kampania selektywnej zbiórki ZSEE „Zamień elektroOdpady Na Kulturalne Wypady (e-ZONKW)”
prawa autorskie: TERRA login