SERWIS: fer.org.pl projekty aktualne rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZE艃
 

11 kwietnia 2013
Drogi dla Natury - kampania informacyjna LIFE

mala fotka

 

Program Drogi dla Natury jest prowadzony przez Fundacj臋 EkoRozwoju od 2009 roku, jako rozwini臋cie zainicjowanej w roku 2007 spo艂ecznej akcji Sadzimy d臋by w Dolinie Baryczy. W tym czasie wraz z organizacjami partnerskimi posadzili艣my ponad 30 000 drzew przy polskich drogach we wspó艂pracy z 55 zarz膮dcami dróg wszystkich szczebli. Przeprowadzili艣my inwentaryzacj臋 pachnicy d臋bowej – chronionego owada, który 偶yje w starych, przydro偶nych alejach. Organizowali艣my spotkania informacyjne, seminaria regionalne, a w maju 2012 roku zorganizowali艣my w Warszawie ogólnopolsk膮 konferencj臋, na któr膮 przyjecha艂o ponad 100 przedstawicieli instytucji zajmuj膮cych si臋 alejami oraz mi艂o艣ników alej z ca艂ej Polski: przyrodników, architektów krajobrazu, arborystów, pszczelarzy. Na konferencji tej mia艂a premier臋 publikacja „Aleje – skarbnice przyrody” – pierwsza w Polsce ksi膮偶ka opisuj膮ca unikatowe przyrodnicze warto艣ci alej oraz gatunki, zw艂aszcza chronione, zwi膮zane z alejami. Wa偶n膮 cz臋艣ci膮 tej publikacji jest obszerny rozdzia艂 nt. prawnych aspektów ochrony alej i mo偶liwo艣ci zaanga偶owania si臋 mieszka艅ców przeciwko wycince drzew. Dzia艂ania te by艂y zrealizowane w projekcie „Drogi dla Natury – aleje przydro偶ne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy d臋bowej” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 艢rodowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej.


Do艣wiadczenia realizacji tego projektu utwierdzi艂y nas w przekonaniu, 偶e los drzew rozstrzyga si臋 najcz臋艣ciej w urz臋dzie gminy. Dlatego od pocz膮tku 2012 roku nasze dzia艂ania ukierunkowujemy g艂ownie na prac臋 w gminach i szkolenia urz臋dników zajmuj膮cych si臋 wydawaniem pozwole艅 na wycink臋. Podstaw臋 szkole艅 stanowi膮 dwie publikacje: wspomniane wy偶ej „Aleje – skarbnice przyrody” oraz wydane w II po艂owie 2012 roku „Aleje – podr臋cznik u偶ytkownika”. Ksi膮偶ka ta omawia najwa偶niejsze zagadnienia zwi膮zane z zak艂adaniem i utrzymywaniem alej, k艂adzie nacisk na w艂a艣ciw膮 piel臋gnacj臋. Zawiera pierwszy w Polsce przewodnik do oceny statyki drzewa przeznaczony dla niespecjalistów.


Szkolenia prowadzone w gminach s膮 elementem pracy w gminie, której g艂ównym punktem jest opracowanie i modelowe wdro偶enie tzw. gminnych programów zadrzewieniowych. To dokumenty przygotowywane przez naszych doradców zadrzewieniowych w bliskiej wspó艂pracy z urz臋dami gmin, zawieraj膮ce m.in. przegl膮d zadrzewie艅 liniowych z terenu gminy oraz wskazuj膮cy potencjalne miejsca do odtwarzania lub uzupe艂niania alej.


Praca w gminach nie by艂aby jednak skuteczna bez akceptacji spo艂eczno艣ci lokalnej. Dlatego prowadzimy równie偶 m.in. dzia艂ania edukacyjne w szko艂ach, inspirujemy spo艂eczne sadzenie drzew. Dzia艂ania informacyjno-promocyjne na poziomie lokalnym wzmacniamy przez dzia艂ania regionalne – w ka偶dym województwie odby艂y si臋 lub odb臋d膮 regionalne seminaria, na których prezentowany jest dorobek gmin w zakresie zarz膮dzania zadrzewieniami. Chcemy by dobre praktyki, które wypracujemy w gminach promieniowa艂y na ca艂y region i inspirowa艂y do podejmowania podobnych aktywno艣ci.


Od po艂owy 2012 roku pracujemy z 24 gminami w 9 województwach. Dzia艂anie to jest dofinansowane ze 艣rodków Narodowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach pilota偶owego projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewie艅”. W kolejnych latach, a偶 do 2016 roku planujemy prac臋 w kolejnych 66 gminach, tak by obj膮膰 naszymi dzia艂aniami wszystkie województwa.

Dzia艂ania te realizujemy w ramach projektu dofinansowanego ze 艣rodków Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE oraz przez NFO艢iGW.


W naszych dzia艂aniach chcemy tak偶e pokazywa膰 pi臋kno alej oraz zwi膮zane z nimi bogactwo bioró偶norodno艣ci. Od 2012 organizujemy kolejne edycje konkursu fotograficznego „Moja najpi臋kniejsza aleja” oraz realizujemy profesjonalny film przyrodniczy „Sekretne 偶ycie drzew”.


Od pocz膮tku realizacji naszych dzia艂a艅 doradzamy lokalnym spo艂eczno艣ciom z ca艂ej Polski, które staja w ochronie drzew w swojej najbli偶szej okolicy. W zwi膮zku z du偶y zapotrzebowaniem na porady prawne i interwencje uruchomili艣my punkt konsultacyjny – pomagamy i wskazujemy drog臋 aktywnym mieszka艅com, by mogli skutecznie dzia艂a艅 na rzecz alej.
 

Tworzymy tak偶e map臋 alej w Polsce – chcemy by aktywni mieszka艅cy dodawali aleje, które uwa偶aj膮 za szczególnie pi臋kne, wyj膮tkowo cenne lub które po prostu lubi膮. Marzymy o tym, by umie艣ci膰 na mapie wszystkie polskie aleje!

Wi臋cej o naszych dzia艂aniach na stronie www.aleje.org.pl


Dzia艂ania komunikacyjne s膮 realizowane w projekcie "Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland's rural landscapes, as habitats and ecological corridors" dofinansowanym z programu LIFE ze 艣rodków Komisji Europejskiej oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej.
 

 

 

(projekty, aktualne rozdz1 )
  1. Dla pszcz贸艂 鈥 transgraniczna wsp贸艂praca na rzecz zachowania siedlisk pszcz贸艂 i dzikich owad贸w zapylaj膮cych
  2. DOBRA ATMOSFERA - DOLNO艢L膭SKA KAMPANIA EKOEDUKACYJNA
  3. Fundacja Batorego 鈥 wsparcie instytucjonalne
  4. Turystyka w Ad偶arii
  5. Program Naturalnie Wroc艂aw
  6. Rolnictwo Wspierane Spo艂ecznie 鈥 wsp贸lny program treningowy
  7. DRZEWA DLA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY EUROPY
  8. 鈥瀂nani i lubiani s膮siedzi鈥. Zaj臋cia edukacyjne EkoCentrum Wroc艂aw
  9. OBYWATEL NA STRA呕Y DRZEW
  10. Ptaki Wroc艂awia
prawa autorskie: TERRA login