SERWIS: fer.org.pl projekty aktualne rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

12 sierpnia 2014
Ochrona czynna przeplatki maturna, gatunku wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej

mala fotka

Statut: zrealizowany

Opis projektu:

Celem projektu jest uchronienie przed wyginięciem rzadkiego motyla przeplatki maturny Euphydryas maturna (L.). Gatunek ten chroniony jest zarówno w naszym kraju, jak i w całej Unii Europejskiej. W Polsce występuje największa i jedna z najlepiej zachowanych jego populacji. Motyl ten zamieszkuje lasy łęgowe, których największe powierzchnie znajdują się w dolinie Odry i jej dopływów na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego.

Z uwagi na silne przywiązanie przeplatki maturny do lasów nadrzecznych, stała się ona wskaźnikiem ich właściwego stanu i jednocześnie gatunkiem sztandarowym. Niestety w ostatnich latach obserwowane jest zjawisko zamierania jesionu wyniosłego, drzewa typowego dla tych lasów, będącego jednocześnie rośliną żywicielską dla gąsienic przeplatki maturny. Postępuje także zanik i wymieranie subpopulacji tego motyla, co pogłębia jego izolację genetyczną i zmniejsza obszar występowania.

Dla zrealizowania założonego celu konieczne jest odtwarzanie zanikającej bazy pokarmowej przeplatki maturny (jesionu wyniosłego), zapewnienie jej alternatywnego źródła pokarmu (kalina koralowa) i tworzenie preferowanych przez nią siedlisk. W projekcie zaplanowano także zasilanie słabych populacji, reintrodukcję wygasłych oraz stworzenie łączników siedliskowych.

Projekt realizowany jest w porozumieniu z RDLP Wrocław oraz Nadleśnictwami: Oborniki Śląskie, Wołów, Miękinia, Legnica i Oława.

Najważniejsze zaplanowane w projekcie działania:

 1. Wyznaczenie obszarów o największym i najmniejszym zagęszczeniu przeplatki maturny przy użyciu jednolitej i obojętnej dla motyli metody pozwalającej na wytypowania populacji „dawców” do restytucji i reintrodukcji oraz optymalnych miejsc do posadzenia roślin żywicielskich.
 2. Wprowadzenie roślin pokarmowych dla gąsienic (jesion wyniosły i kalina koralowa) oraz nektarodajnych dla postaci dorosłych (dereń świdwa) wzdłuż leśnych dróg i linii oddziałowych oraz na brzegach lasów w celu utworzenia korytarzy łącznikowych pomiędzy izolowanymi populacjami gatunku. Posadzenie 17 500 drzew i krzewów.
 3. Restytucja i reintrodukcja motyli do wybranych lokalizacji.
 4. Monitoring przeprowadzonych działań oraz opracowanie programu ochrony przeplatki maturny w Polsce.

Całkowita wartość projektu: 2  310 509,22 zł

Projekt dofinansowany ze środków:

 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl w kwocie 1 963 932,77 zł
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl w kwocie 226 076,45 zł
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu www.wfosigw.wroclaw.pl w kwocie 120 500 zł

Kontakt z zespołem projektu:
Monika Szyrmer – koordynator: m.szyrmer@fer.org.pl
Sabina Lubaczewska – asystent koordynatora: sabina@fer.org.pl

Więcej informacji: www.naszemotyle.natura2000.pl

(projekty, aktualne rozdz1 )
 1. Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających
 2. DOBRA ATMOSFERA - DOLNOŚLĄSKA KAMPANIA EKOEDUKACYJNA
 3. Fundacja Batorego – wsparcie instytucjonalne
 4. Turystyka w Adżarii
 5. Program Naturalnie Wrocław
 6. Rolnictwo Wspierane Społecznie – wspólny program treningowy
 7. DRZEWA DLA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY EUROPY
 8. „Znani i lubiani sąsiedzi”. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 9. OBYWATEL NA STRAŻY DRZEW
 10. Ptaki Wrocławia
prawa autorskie: TERRA login