SERWIS: fer.org.pl projekty aktualne rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZE艃
 

20 marca 2015
Projekt Zielone gry

mala fotka

Biblioteki i organizacje pozarz膮dowe w艂膮czaj膮 m艂odych do gry o przyrod臋. Projekt ma na celu podniesienie poziomu wiedzy m艂odych ludzi na temat bioró偶norodno艣ci, ekonomicznej warto艣ci ekosystemów oraz zmian klimatu.

Beneficjentami projektu s膮 biblioteki publiczne, szkolne i pedagogiczne oraz organizacje pozarz膮dowe w ca艂ej Polsce. Otrzymaj膮 one narz臋dzia, dzi臋ki którym zmieni膮 postawy bezpo艣rednich adresatów projektu – m艂odzie偶y gimnazjalnej, licealnej i akademickiej. Potencja艂 edukacyjny “powa偶nych” gier oraz mo偶liwo艣ci organizacyjne ekologicznych NGO i rosn膮ca popularno艣膰  bibliotek, poprzez realizacj臋 projektu Zielone Gry zmieni postawy m艂odzie偶y wobec zagadnie艅 ekologicznych.

Projekt zak艂ada przygotowanie i wdro偶enie trzech gier planszowych o tematyce ekologicznej  i jednej gry internetowej o zmianach klimatu. W finalnej fazie projektu planowany jest Festiwal gier ekologicznych o zasi臋gu ogólnopolskim.

U偶ycie gier jako narz臋dzi edukacji ekologicznej zwi臋kszy potencja艂 NGO i bibliotek oraz pomo偶e w tworzeniu atrakcyjnego wizerunku tych instytucji. M艂odzie偶 woli nowoczesne formy edukacji od tradycyjnych. Realizacja projektu zach臋ci biblioteki do szerszego prowadzenia edukacji ekologicznej. Z uwagi na atrakcyjn膮 form臋 przekazu, jakim jest gra, organizacje pozarz膮dowe zyskaj膮 uwag臋 m艂odzie偶y. Po zako艅czeniu projektu wyposa偶one w gry instytucje b臋d膮 zach臋cane do ich dalszego u偶ywania.

Projekt jest realizowany przez

Stowarzyszenie Centrum Rozwi膮za艅 Systemowych

w partnerstwie z

Fundacj膮 Rozwoju Spo艂ecze艅stwa Informacyjnego

i Fundacj膮 Ekorozwoju  w ramach programu PL02 Ochrona bioró偶norodno艣ci i ekosystemów, finansowanego z Funduszy EOG.

Strona projektu oraz mozliwos膰 dokonania rejestracji:

http://zielonegry.crs.org.pl/rejestracja/
(projekty, aktualne rozdz1 )
  1. Dla pszcz贸艂 鈥 transgraniczna wsp贸艂praca na rzecz zachowania siedlisk pszcz贸艂 i dzikich owad贸w zapylaj膮cych
  2. DOBRA ATMOSFERA - DOLNO艢L膭SKA KAMPANIA EKOEDUKACYJNA
  3. Fundacja Batorego 鈥 wsparcie instytucjonalne
  4. Turystyka w Ad偶arii
  5. Program Naturalnie Wroc艂aw
  6. Rolnictwo Wspierane Spo艂ecznie 鈥 wsp贸lny program treningowy
  7. DRZEWA DLA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY EUROPY
  8. 鈥瀂nani i lubiani s膮siedzi鈥. Zaj臋cia edukacyjne EkoCentrum Wroc艂aw
  9. OBYWATEL NA STRA呕Y DRZEW
  10. Ptaki Wroc艂awia
prawa autorskie: TERRA login