SERWIS: fer.org.pl projekty aktualne rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

20 marca 2015
Projekt Zielone gry

mala fotka

Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę. Projekt ma na celu podniesienie poziomu wiedzy młodych ludzi na temat bioróżnorodności, ekonomicznej wartości ekosystemów oraz zmian klimatu.

Beneficjentami projektu są biblioteki publiczne, szkolne i pedagogiczne oraz organizacje pozarządowe w całej Polsce. Otrzymają one narzędzia, dzięki którym zmienią postawy bezpośrednich adresatów projektu – młodzieży gimnazjalnej, licealnej i akademickiej. Potencjał edukacyjny “poważnych” gier oraz możliwości organizacyjne ekologicznych NGO i rosnąca popularność  bibliotek, poprzez realizację projektu Zielone Gry zmieni postawy młodzieży wobec zagadnień ekologicznych.

Projekt zakłada przygotowanie i wdrożenie trzech gier planszowych o tematyce ekologicznej  i jednej gry internetowej o zmianach klimatu. W finalnej fazie projektu planowany jest Festiwal gier ekologicznych o zasięgu ogólnopolskim.

Użycie gier jako narzędzi edukacji ekologicznej zwiększy potencjał NGO i bibliotek oraz pomoże w tworzeniu atrakcyjnego wizerunku tych instytucji. Młodzież woli nowoczesne formy edukacji od tradycyjnych. Realizacja projektu zachęci biblioteki do szerszego prowadzenia edukacji ekologicznej. Z uwagi na atrakcyjną formę przekazu, jakim jest gra, organizacje pozarządowe zyskają uwagę młodzieży. Po zakończeniu projektu wyposażone w gry instytucje będą zachęcane do ich dalszego używania.

Projekt jest realizowany przez

Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych

w partnerstwie z

Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

i Fundacją Ekorozwoju  w ramach programu PL02 Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów, finansowanego z Funduszy EOG.

Strona projektu oraz mozliwosć dokonania rejestracji:

http://zielonegry.crs.org.pl/rejestracja/
(projekty, aktualne rozdz1 )
  1. Program Naturalnie Wrocław
  2. Rolnictwo Wspierane Społecznie – wspólny program treningowy
  3. DRZEWA DLA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY EUROPY
  4. „Znani i lubiani sąsiedzi”. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  5. OBYWATEL NA STRAŻY DRZEW
  6. Ptaki Wrocławia
  7. NA STRAŻY DRZEW
  8. Projekt Zielone gry
  9. Ochrona czynna przeplatki maturna, gatunku wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej
  10. Budowanie zrównoważonego miasta- szansa dla obszarów miejskich Europy Środkowej
prawa autorskie: TERRA login