SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZE艃
 

14 pa藕dziernika 2010
Zielone Szlaki Greenways

Status: realizowany

Czas realizacji: stycze艅 2009- marzec 2011

Opis projektu:

Cele projektu

 • wykorzystanie istniej膮cych szlaków dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego Greenways do edukacji ekologicznej, 
 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (w szczególno艣ci CO2) poprzez propagowanie niezmotoryzowanych form transportu;

W aspekcie d艂ugoterminowym Greenways maj膮 mo偶liwo艣膰 nie tylko sta膰 si臋 przyk艂adem tego, co znaczy zrównowa偶ony styl 偶ycia, ale tak偶e elementem systemem równowa偶enia emisji CO2.

Dzia艂ania:

 • Zbudowanie weryfikowanego przez jednostk臋 zewn臋trzn膮 systemu certyfikacji ekologicznej, wzorowanego na mi臋dzynarodowych systemach certyfikacji 艣rodowiskowej;
 • Utworzenie O艣rodków Edukacji Ekologicznej (CEE) funkcjonuj膮cych w oparciu o sie膰 certyfikowanych obiektów dzia艂aj膮cych na zielonych szlakach i propaguj膮cych korzy艣ci wynikaj膮ce z ekologicznego stylu 偶ycia oraz dostarczaj膮cych przyk艂adów zrównowa偶onego rozwoju;
 • Opracowanie narz臋dzia internetowego „Kalkulatora CO2”, s艂u偶膮cego do monitoringu emisji CO2 przez firmy i instytucje, spo艂eczno艣ci lokalne, osoby prywatne i turystów odwiedzaj膮cych Greenways.

W ramach projektu obiekty proekologiczne znajduj膮ce si臋 na szlakach Greenways otrzymuj膮 certyfikaty jako艣ci.

Fundacja Ekorozwoju odpowiedzialna przydzielanie certyfikatów na Szlaku Trójrzecza, Szlaku Doliny Baryczy, Szlaku Muflona oraz Szlaku Odry w powiatach: boles艂awieckim, lwóweckim, zgorzeleckim, z艂otoryjskim, jeleniogórskim, luba艅skim, wroc艂awskim (grodzkim), wroc艂awskim (miejskim), o艂awskim, ole艣nickim, wo艂owskim, 艣redzkim, trzebnickim, milickim i ostrowskim, wa艂brzyskim, k艂odzkim, 艣widnickim, dzier偶oniowskim, jaworskim, kamiennogórskim.

W ramach projektu mo偶na ubiega膰 si臋 o cztery certyfikaty:

 1. Zielone Biuro - certyfikat dla przedsi臋biorstw i urz臋dów jak te偶 szkó艂 i organizacji pozarz膮dowych - wszystkich, którzy w codziennej dzia艂alno艣ci biurowej zu偶ywaj膮 du偶o energii, materia艂ów oraz produkuj膮 odpady.
 2. Przyjazny Rowerom – dla obiektów promuj膮cych transport rowerowy i turystyk臋 rowerow膮
 3. Czysta Turystyka – dla obiektów turystycznych
 4. Lokalne Centrum Aktywno艣ci Ekologicznej i Zielona Flaga – dla szkó艂

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest prowadzenie monitoringu oddzia艂ywania na 艣rodowisko.

Finansowanie:
Projekt realizowany we wspó艂pracy z Fundacj膮 Partnerstwo dla 艢rodowiska w ramach wsparcia udzielonego przez Islandi臋, Liechtenstein i Norwegi臋 poprzez dofinansowanie ze 艣rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.


Koordynator regionalny: 
Magdalena Grochowska
Kontakt: magdalenka.gro@gmail.com

 

 

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Program Naturalnie Wroc艂aw
 2. Zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw 2016
 3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zaj臋cia edukacyjne EkoCentrum Wroc艂aw
 4. Naturalnie aktywni - zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw
 5. Zielona edukacja - zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw
 6. Zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw 2015
 7. Naturalne s膮siedztwo
 8. Produkcja herbaty w jako d藕wignia rozwoju przedsi臋biorczo艣ci w rejonie Tkibuli, Gruzja
 9. Smaki i kolory 艣wiata 鈥 zaj臋cia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wroc艂aw
 10. Sad bior贸偶norodno艣ci w Wa艂kowej
prawa autorskie: TERRA login