SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZE艃
 

14 pa藕dziernika 2010
Turystyka przyjazna przyrodzie w Dolinie Baryczy

Status: zrealizowany

Czas realizacji: 
listopad 2009 – grudzie艅 2011

Opis projektu:

Cel projektu: ograniczenie istniej膮cej i przewidywanej presji ruchu turystycznego dla potrzeb ochrony gatunków ptaków na obszarze ostoi Natura 2000 „Dolina Baryczy”, obejmuj膮cej jednocze艣nie Rezerwat Ornitologiczny „Stawy Milickie” - najwi臋kszy rezerwat przyrody w Polsce.

 

 

Dzia艂ania:

 • kanalizowanie ruchu turystycznego poprzez system sterowania (kierunkowskazy)
 • wzbogacenie terenu w odpowiednio wyposa偶one 艣cie偶ki przyrodnicze i punkty obserwacji ptaków, zapewniaj膮ce kanalizacj臋 ruchu turystycznego i minimalizacj臋 presji turystów w trakcie obserwacji;
 • stworzenie punktów obs艂ugi turystów, g艂ównie dla grup w ramach turystyki edukacyjnej, w formie „Zielonych Klas” – utworzenie wiat edukacyjnych, powi膮zanych ze 艣cie偶kami przyrodniczymi, w miejscowo艣ci Wa艂kowej i Rudzie Milickiej;
 • promowanie nieinwazyjnej turystyki (g艂ównie turystyki przyrodniczej – birdwatching i turystyki edukacyjnej) poprzez wydanie przewodnika turystyki przyrodniczej w Dolinie Baryczy, opracowanie materia艂ów promocyjnych i dydaktycznych dotycz膮cych 艣cie偶ek przyrodniczych, aktualizacj臋 serwisu www.barycz.pl.

Projekt „Turystyka przyjazna przyrodzie w Dolinie Baryczy” uzyska艂 pozytywn膮 ocen臋 merytoryczn膮 i zosta艂 zakwalifikowany do finansowania w ramach PO Infrastruktura i 艢rodowisko, Priorytet V („Budowa lub modernizacja ma艂ej infrastruktury turystycznej s艂u偶膮cej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmiern膮 i niekontrolowan膮 presj膮 turystów”). 

殴ród艂a finansowania:
Program Operacyjny Infrastruktura i 艢rodowisko, priorytet V- CKP艢 Narodowy Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

Koordynator:
Dorota Chmielowiec-Tyszko 
Wiceprezes Fundacja Doliny Baryczy
d.chmielowiec@eko.org.pl
kom. 608503038
Dolina Baryczy- blisko przyrody

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Program Naturalnie Wroc艂aw
 2. Zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw 2016
 3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zaj臋cia edukacyjne EkoCentrum Wroc艂aw
 4. Naturalnie aktywni - zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw
 5. Zielona edukacja - zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw
 6. Zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw 2015
 7. Naturalne s膮siedztwo
 8. Produkcja herbaty w jako d藕wignia rozwoju przedsi臋biorczo艣ci w rejonie Tkibuli, Gruzja
 9. Smaki i kolory 艣wiata 鈥 zaj臋cia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wroc艂aw
 10. Sad bior贸偶norodno艣ci w Wa艂kowej
prawa autorskie: TERRA login