SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

14 października 2010
Babski ogródek - sfery aktywności kobiet na obszarach wiejskich. Polskie i gruzińskie doświadczenie

Status: zakończony

Czas realizacji: 1 września - 15 grudnia 2010

Opis projektu:

Projekt kierowany jest do lokalnych liderek z obszarów wiejskich w Gruzji.

Cele:

  • zwiększenie potencjału aktywnych kobiet z wybranych obszarów w Gruzji
  • wypracowanie pomysłów na projekty przyczyniające się do aktywizacji społeczności lokalnych wybranych obszarów w Gruzji


Działania:

1) Wizyta studyjna na Dolnym Śląsku (Dolina Baryczy, Szklarska Poręba, Dolina Odry Środkowej) – 11 uczestniczek

Uczestniczki zapoznały się z inicjatywami na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji społeczności lokalnych realizowanymi przez aktywne liderki na Dolnym Śląsku.
Wśród najważniejszych tematów wizyty znalazły się:

  • agroturystyka oraz rozwój produktu lokalnego;
  • aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich, podnoszenie kwalifikacji, integracja, aktywność kulturalna i społeczna na podstawie działalności małych stowarzyszeń I NGO;


serwis projektu

Celem wizyty jest również nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń pomiędzy aktywnymi kobietami z Gruzji i z Polski. W ramach wizyty odbędą się wspólne warsztaty polsko – gruzińskie dotyczące roli liderki w społeczności lokalnej, warsztaty kuchni polskiej i gruzińskiej oraz wieczór gruziński.

2) Konsultacje
Po zakończeniu wizyty uczestniczki będą mogły skorzystać z darmowych konsultacji w Fundacji Rozwoju Regionu Tkibuli, w celu dopracowania draftów projektów przygotowanych podczas warsztatów w Polsce. TDDF wesprze najlepsze projekty w pozyskiwaniu środków na ich realizację.
Po polskiej stronie współpracownicy FER zapewnią konsultację organizacjom i inicjatywom chętnym podjąć współpracę z Gruzją, udzielając informacji o możliwych źródłach finansowania, służąc pomocą językową oraz merytoryczna.

3) Staże dla 5 wybranych liderek – najaktywniejsze uczestniczki wizyty studyjnej wezmą udział w stażach, które odbędą się w wybranych organizacjach na Dolnym Śląsku.

4) Blog Babski ogródek – podczas projektu założony zostanie blog zawierający informacje na temat projektu, inicjatyw kobiecych prowadzonych na Dolnym Śląsku i w wybranych regionach Gruzji. Dodatkowo blog będzie zawierał informacje na temat możliwych źródeł finansowania projektów, posłuży jako miejsce wymiany kontaktów oraz podstawowych informacji na temat dalszych planowanych działań.

Finansowanie:

Koordynator:

Katarzyna Zaremba
katarzynaz@eko.org.pl
 

 

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
    prawa autorskie: TERRA login