SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZE艃
 

14 pa藕dziernika 2010
Dzia艂aj Lokalnie

Status: zrealizowany

Opis projektu:

Projekt realizowany przez Fundacj臋 EkoRozwoju na terenie gmin po艂o偶onych w Dolinie Baryczy. Program adresowany do mieszka艅ców ma艂ych miejscowo艣ci i gmin (do 20 ty艣. mieszka艅ców) z województwa Dolno艣l膮skiego i Wielkopolskiego z obszaru Doliny Baryczy.

W 2006 roku, Fundacj臋  uzyska艂a certyfikat Lokalnej Organizacji Grantowej - przedstawiciela ogólnopolskiego programu "Dzia艂aj Lokalnie " Polsko Ameryka艅skiej Fundacji Wolno艣ci realizowanego przez Akademi臋 Rozwoju Filantropii w Polsce. Program prowadzony by艂 w formie konkursu grantowego dla organizacji pozarz膮dowych, grup spo艂ecznych dzia艂aj膮cych przy szko艂ach, domach kultury lub bibliotekach, które mog膮 pozyska膰 艣rodki finansowe na realizacje pomys艂ów. Celem programu by艂o aktywizowanie mieszka艅ców na rzecz dzia艂a艅 o charakterze dobra wspólnego. Zmobilizowaniu mieszka艅ców do wspólnego dzia艂ania, które przyczyni si臋 do zaspokojenia potrzeb spo艂eczno艣ci lokalnych.

Dzia艂ania w ramach projektu:
W ramach projektu prowadzone by艂y spotkania informacyjne i szkoleniowe jak przygotowa膰 projekt, jak pisa膰 wnioski. Nast臋pnie z艂o偶one wnioski ocenia艂a powo艂ana przez LOG komisja grantowa pod wzgl臋dem formalnym i merytorycznym dokonuj膮c wyboru najlepszych inicjatyw, w których jasno okre艣lony jest pomys艂 i sposób jego realizacji. W czasie okresu realizacji projektów prowadzony jest monitoring dofinansowanych przedsi臋wzi臋膰.

Wi臋cej informacji na  stronie www.dzialaj.barycz.pl przygotowanej specjalnie dla potrzeb projektu.
 

Koordynator:

Grzegorz Ocharski
ocharski@eko.org.pl

 

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. Program Naturalnie Wroc艂aw
  2. Zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw 2016
  3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zaj臋cia edukacyjne EkoCentrum Wroc艂aw
  4. Naturalnie aktywni - zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw
  5. Zielona edukacja - zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw
  6. Zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw 2015
  7. Naturalne s膮siedztwo
  8. Produkcja herbaty w jako d藕wignia rozwoju przedsi臋biorczo艣ci w rejonie Tkibuli, Gruzja
  9. Smaki i kolory 艣wiata 鈥 zaj臋cia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wroc艂aw
  10. Sad bior贸偶norodno艣ci w Wa艂kowej
prawa autorskie: TERRA login