SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 
Umieśćmy Ziemię w centrum uwagi

serwis projektu
Współdziałając możemy bronić się przed wielką wod

14 października 2010
Gra o wodę

Status: zrealizowany 

Czas realizacji: wrzesień 2010 - czerwiec 2011
 
Opis projektu:
 
Gra o wodę był to program edukacji ekologicznej realizowanym we wrocławskich szkołach podstawowych i gimnazjach.
 
Cele programu
 • zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat ochrony i oszczędzania wody, a także źródeł wody dla Wrocławia;
 • zwrócenie uwagi na przyrodniczo-gospodarczą funkcję dolin rzecznych i obszarów podmokłych – na przykładzie doliny Odry i terenów wodonośnych Wrocławia. 
Działania:
 
Dla zwiększenia atrakcyjności i oddziaływania programu zastosowane zostały interaktywne formy edukacyjne: gry planszowe, puzzle, gry symulacyjne i negocjacyjne, a także eksperymenty oraz elementy kampanii konsumenckich. Uzupełnieniem zajęć szkolnych były zajęcia terenowe w formie „wodnych eskapad” i gier terenowych realizowanych we Wrocławiu w dolinie Odry.
 
Dla potrzeb prowadzenia zajęć terenowych wyznaczona została przyrodnicza ścieżka edukacyjna.
W ramach programu przeprowadzono i rozstrzygnięto także konkurs na najciekawszą grę planszową dotyczącą wody oraz rozdano nagrody dla najaktywniejszych szkół w formie praktycznych perlatorów ograniczających zużycie wody.
 
Więcjej informacji o działaniach zrealizowanych w projecie znajdziesz na www.woda.eko.wroc.pl.
 
 
Finansowanie
Gmina Wrocław  http://www.wroclaw.pl
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
(w ramach projektu Naturalne Partnerstwa).
http://www.pozytek.gov.pl/

 

Koordynator:
 
k.smolnicki@eko.org.pl

 

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Program Naturalnie Wrocław
 2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
 3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
 7. Naturalne sąsiedztwo
 8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
 9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
 10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login