SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

14 października 2010
Film: Rytmy Natury w Dolinie Baryczy

Status: zrealizowany

Czas realizacji: wrzesień 2008 - listopad 2010

Opis projektu:

Film  został zrealizowany na terenie Doliny Baryczy, która w większości swego obszaru wchodzi w skład ostoi NATURA 2000. Jest to teren wyjątkowy zarówno w skali województwa dolnośląskiego jak i w skali całego kraju. Jest on przykładem krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, kształtowanego od stuleci przez gospodarkę człowieka, a jednocześnie zachowującego ogromną różnorodność biologiczną. Na terenie tym znajdują się cenne rezerwaty przyrody: Stawy Milickie (jest to również obszar wpisany na listę obszarów Konwencji Ramsar), Wydymacz, Olszyny Niezgodzkie, Wzgórze Joanny. 

Dolina Baryczy zachęca do obserwacji i wsłuchania się w jej rytm. Przyrodnicze skarby doliny rozwinęły się dzięki różnorodności i przenikaniu się światów człowieka i natury. Z każdym dniem i pora roku Dolina Baryczy pulsuje śpiewem ptaków oraz drogocenną mozaiką stawów, lasów i pastwisk. Wsłuchajmy się w jej puls. Pomóżmy ochronić jej naturalne piękno. Film powstaje dzięki przyrodzie. Przez ponad dwa lata w porach roku oraz dnia i nocy, w czasie rozkwitu i dorastania, w codziennym misterium życia i śmierci, na lądzie, wodzie, bagnie i w powietrzu towarzyszy jej Artur Homan.

Najważniejszym założeniami filmu są:
 1. przedstawienie widzowi wielkiej różnorodności biologicznej Doliny Baryczy;
 2. przybliżenie życia dużej liczby gatunków ptaków i innych zwierząt, pokazując ich biologię i ciekawe zachowania;
 3. uzmysłowienie widzowi związku między wymagającymi ochrony siedliskami, a zamieszkującymi je zwierzętami;
 4. Wyjaśnienie potrzeby ochrony zarówno tego unikalnego terenu, jak i poszczególnych gatunków zwierząt i roślin;
 5. zachęcenie do zwiedzania Doliny Baryczy nie tylko latem, ale również w innych porach roku.
 
Większość zdjęć realizowana jest o świcie i we wczesnych godzinach rannych ze względu na delikatne, miękkie światło nadające obrazowi filmowemu piękny nastrój. Przyroda Doliny Baryczy będzie przedstawiona w filmie od zimy, wczesnej wiosny poprzez lato do późnej jesieni. Wraz ze zmieniającymi się porami roku, zmienia się również życie roślin i zwierząt. Losy naszych bohaterów śledzimy począwszy od wiosennego przebudzenia przyrody aż do jesiennych migracji ptaków. Zdjęcia do filmu wykonane są z lądu (ukrycia), wody (łódź) i powietrza (balon ).
 
W ramach projektu przygotowany zostanie film w 4 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Film nakręcony w technice HDV przekazany zostanie do emisji oraz wydany na płytach DVD w nakładzie 1000 egz.  Film posłuży promocji walorów Doliny Baryczy oraz oferty turystyki przyrodniczej na tym terenie.
 

Finansowanie: WFOŚIGW we Wrocławiu i Poznaniu (w ramach projektu "W harmonii z Naturą profesjonalny film przyrodniczy o Dolinie Baryczy") oraz Gmina Milicz i Gmina Żmigród.

  
Koordynator:
k.smolnicki@eko.org.pl
(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Program Naturalnie Wrocław
 2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
 3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
 7. Naturalne sąsiedztwo
 8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
 9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
 10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login