SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 
Niepylak apollo. fot.JPS, www.fotolia.pl

Niepylak apollo. fot.JPS, www.fotolia.pl

Niepylak apollo. fot.JPS, www.fotolia.pl

16 marca 2011
Reintrodukcja i restytucja niepylaka apollo na Dolnym Śląsku

Status: zrealizowany
 
Czas realizacji: 01.07.2010 r. - 30.06.2013 r.
 
Opis projektu:
 
Cel:
Odtworzenie ilościowe i jakościowe niepylaka apollo. Przyczyną podjęcia działań jest wytępienie gatunku na niemal całym obszarze Polski.
 
Tło podjęcia internwecji:
Zasięg i liczebność populacji niepylaka apollo maleje w Polsce od co najmniej dwóch stuleci. Dzisiaj występuje on tylko w Pieninach i prawdopodobnie w Tatrach. Ostatnio prace reintrodukcyjne zainicjowane zostały na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, od roku 1994 prowadzone są w Górach Kruczych w Sudetach. Jest to gatunek skrajnie zagrożony, objęty ścisłą ochroną gatunkową. Ustępuje w wyniku naturalnych i antropogenicznych zmian siedliskowych.
 
Działania:
W projekcie główny nacisk położony został na:
 • hodowlę niepylaka apollo w warunkach kontrolowanych na terenie Arboretum Leśnego Nadleśnictwa Syców
 • zabezpieczenie bazy pokarmowej dla rozwijających się gąsienic poprzez uprawę rośliny żywicielskiej – rozchodnika wielkiego.
 
Dodatkowo planujemy przygotowanie powierzchni adaptacyjnych w Karkonoszach, Górach Stołowych i w Górach Kruczych tak, by w przyszłości możliwe było podjęcie skutecznych prac reintrodukcyjnych.
 
Finansowanie:
V priorytet PO Infrastruktura i Środowisko, NFOŚiGW
 
Koordynacja:
m.szyrmer@fer.org.pl
 
Koordynatorzy lokalni:
Zbigniew Gołąb (Góry Stołowe) i Roman Rąpała (Karkonosze)
 
 

 

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Program Naturalnie Wrocław
 2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
 3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
 7. Naturalne sąsiedztwo
 8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
 9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
 10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login