SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 
Projekty pomocy rozwojowej

Wsparcie przedsiębiorczości kobiet na terenach wiejskich w rejonie Tkibuli i Tschaltubo w Gruzji

Babski ogródek - sfery aktywności kobiet na obszarach wiejskich. Polskie i gruzińskie doświadczenie.

Zrównoważony rozwój społeczności samorządowych wybranych obszarów wiejskich Gruzji.

05 maja 2011
Turystyka szansą rozwoju regionów. Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości i rozwój agroturystyki w regionach Gekharkunik i Wajoc Dzor w Armenii

Status: realizowany

Czas realizacji:  maj  – grudzień 2011

Opis projektu:
Projekt będzie realizowany w Armenii w dwóch sąsiadujących regionach – Wajoc Dzor i Gekharkunik. Oba regiony są mało rozwinięte rozwinięte gospodarczo, panuje bieda i bezrobocie. Ale oba posiadają bogate walory przyrodnicze i kulturowe. To stanowi punkt wyjścia do realizacji projektu, w ramach którego będziemy stymulować rozwój zrównoważonej turystyki. 
 
Cele:
Celem strategicznym projektu jest kompleksowy rozwój obu regionów,  w szczególności rozwój zrównoważonej turystyki, redukcja ubóstwa oraz podniesienie poziomu życia miejscowej ludności.
 
Cele szczegółowe to: 
 • stymulowanie rozwoju turystyki w regionach jako gałęzi rozwoju gospodarczego;
 • wzmocnienie potencjału ludzkiego w obu regionach - wzrost kompetencji władz w zakresie rozwoju regionu, szczególnie turystyki, wzmocnienie kompetencji pracujących tu NGO i lokalnej społeczności;
 • wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, związanych z turystyką;
 • inicjowanie aktywności gospodarczej na terenach wiejskich poprzez promocję i rozwój agroturystyki;
 • inicjowanie współpracy między samorządem, biznesem, inicjatywami społecznymi, organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną.
 
Działania:
 1. Wizyta studyjna grupy ormiańskiej w Polsce, na Dolnym Śląsku; 
 2. Staże dla trenerów z zakresu agroturystyki w Sudetach na Dolnym Śląsku; 
 3. Wizyta polskich ekspertów w Armenii – spotkania robocze, szkolenia, prezentacje, praca z ludnością lokalną;  
 4. Szkolenia w regionach z agroturystyki; 
 5. Inwentaryzacja zasobów i przygotowanie materiałów promocyjnych obu regionów;
 6. Oznakowanie pilotażowego szlaku;
 7. Program mikrograntów na agroturystykę i drobną przedsiębiorczość;
 8. Monitoringowo – podsumowująca wizyta koordynatora w Armenii.
 

Finansowanie:

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. oraz oraz w ramach Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności RITA/STP – Wizyty Studyjne w Polsce 2011 realizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego.

  

 

Koordynator:
Iwona Grabowska 
iwonag@eko.org.pl
+48 601 748486
 

 

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Program Naturalnie Wrocław
 2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
 3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
 7. Naturalne sąsiedztwo
 8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
 9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
 10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login