SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 
serwis projektu:

08 sierpnia 2011
Zielone Wydarzenie na Zieloną Prezydencję Polski

Status: zrealizowany

Opis projektu:
 
Projekt ma na celu wsparcie samorządów i władz loklanych w realizacji wydarzen zwiazanych z Zielona Prezydencja Polski w Unii Europejskiej, w opraciu o tzw. Zielone Zasady, organiczające negatywny wpływ imprez na środowisko naturalne.
 
Uczestnictwo
 
Zapraszamy do zgłaszania przez Gminy wydarzeń, które odbędą się nie później niż 15 października 2011r i których organizatorem będzie Gmina. Mogą to być zarówno wydarzenia skierowane do mieszkańców (np. imprezy plenerowe), jak również spotkania o charakterze zamkniętym (np. sesje Rady, uroczyste spotkania w Urzędzie Gminy, itp.). Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
 
W ramach udziału Gmina otrzyma:
 
1) Wsparcie merytoryczne
 
Z wybranymi Gminami będą przeprowadzone spotkania warsztatowe, a następnie indywidualna praca nad przygotowaniem scenariusza dla Zielonego Wydarzenia, którego Gmina będzie gospodarzem. Eksperci pomogą opracować scenariusz zaplanowanego wydarzenia według wytycznych tzw. Zielonych Zasad.
 
2) Promocję
 
Efekty prac będą promowane na forum publicznym, tak aby Gminy z terenu całej Polski mogły się wzajemnie inspirować i śledzić działania innych jednostek. Zapewnimy również ciekawą formę promocji dla Gmin, które będą brały udział w pracach: dla wybranych przygotujemy indywidualne materiały promocyjne wyprodukowane według zielonych zasad, które zostaną przekazane do dyspozycji Gminy.
 
Zgłoszenia:
Warunkiem otrzymania wsparcia  jest wypełnienie załączonej ankiety zgłoszeniowej i przesłanie jej do dnia 14.08.2011 na adres Fundacja EkoRozwoju ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław (możliwe także wysłanie faksem 71/3445948 713430849 lub e-mailem : m.onyszkiewicz@fer.org.pl 
Ze względów środowiskowych preferujemy zgłoszenia nadesłane drogą mejlową.
Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy  najciekawsze propozycje  wydarzeń które obejmiemy naszym wsparciem oraz patronatem. 
 
Finansowanie
 
Koordynator
monika@eko.org.pl
(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. Program Naturalnie Wrocław
  2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
  3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
  7. Naturalne sąsiedztwo
  8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
  9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
  10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login