SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 
fot. Artur Homan

fot. Artur Homan

fot. K. Zaremba

08 września 2011
Drzewa dla bioróżnorodności

Status: zrealizowany 

Czas realizacji:  rok 2006 (faza przygotowawcza) - grudzień 2011
 
Opis projektu:
Projekt "Drzewa dla bioróżnorodności" dotyczy czynnej ochrony alei i tradycyjnych odmian drzew owocowych w Dolinie Baryczy - obszarze o unikatowych w skali kraju walorach przyrodniczych. Uzupełnieniem aktywnych działań przyrodniczych jest powiązana z projektem edukacja przyrodnicza. Działania edukacyjne promują tradycyjne sady służące zachowania różnorodności biologicznej obszarów wiejskich w szczególności jako miejsce życie wielu gatunków owadów i ptaków.
 
Cele: 
Celem projektu "Drzewa dla bioróżnorodności” jest ochrona bioróżnorodności poprzez zabezpieczenie puli genetycznej tradycyjnych i zagrożonych wyginięciem odmian drzew owocowych (stworzenie kolekcji w formie matecznika) oraz przywrócenie w społecznościach zamieszkujących Dolinę Baryczy tradycji sadzenia drzew owocowych, jako mechanizmu utrzymania bioróżnorodności oraz charakterystycznych elementów krajobrazu. Nasadzenia alei  tradycyjnych oraz długowiecznych odmian drzew owocowych służyć też będzie w przyszłości  zachowaniu ważnej w skali kraju populacji chronionych ksylofagów (chronionego chrząszcza - pachnicy dębowej) .
 
Działania:
Głównym działaniem w projekcie jest stworzenie matecznika tradycyjnych odmian drzew owocowych (głównie jabłoni) dla celu ochrony potencjału genowego oraz promocji i prowadzenia zajęć edukacyjnych. Matecznik wykonany zostanie w miejscowości Wałkowa (Gmina Milicz).
Obszar na którym tworzymy matecznik obejmuje stary zdziczały sad położony przy budynku wyjątkowej w skali kraju - dawnej łuszczarni szyszek. Teren ten (o powierzchni ok 1 ha) jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych.  
Powstały sad służyć będzie prowadzeniu zajęć edukacyjnych nawiązujących do tematu drzew - w tym owocowych. W sadzie znajdzie się  oprócz rosnących tu już starych drzew kilkaset przygotowanych sadzonek na długowiecznych, wysokich podkładkach. Sadzonki pochodzą z  kolekcji zgromadzonej w czasie inwentaryzacji pomologicznej starych sadów w Dolinie Baryczy - objętej opieką przez lokalnego sadownika Kazimierza Pochodyłę.
Kolekcja którą zamierzamy chronić, prezentować i udostępniać obejmuje tradycyjne odmiany, takie jak: Cesarz Wilhelm, Grochówka, Malinowa, Oliwka Czerwona, Beforest, Oliwka Żółta, Szara Reneta, Reneta Baumana, Książę Albrecht Pruski, Antonówka Śmietankowa, Kronselka, James Grieve, Jakub Lebel, Boiken, Gloria Mundi, Gołąbek Nautuzjusz, Piękna z Barnaku, Piękna z Boscoop, Żeleźniak, Berner Rosen, Landsberska, Niezrównane z Pesoa, Manks Kuchenapfel, Edelrother, Antonówka Zwykła, Early Wictoria, Królowa Renet, Winówka Świebodowska. Już same nazwy drzewek są inspiracją dla poszukiwań tradycji kulturowych i nowych sposobów ich wykorzystywania.  
Powstały sad - matecznik przyczyni się też do promocji odtwarzania nasadzeń tradycyjnych odmian drzew owocowych (długowiecznych na podkładkach antonówki) wzdłuż dróg wiejskich.
Z czasem nasadzenia drzew służyć będą jako siedlisko życia pachnica dębowej, która jest w Polsce objęta ochroną gatunkową, figuruje w Polskiej Czerwonej Księdze oraz w załącznikach II i IV dyrektywy siedliskowej (pachnica jest gatunkiem priorytetowym).
 
Finansowanie:

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu


www.wfosigw.wroclaw.pl

Fundusz dla Przyrody (Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura" we współpracy z Grupą ENERGA) 
 
Koordynator:
k.smolnicki@eko.org.pl
 
(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. Program Naturalnie Wrocław
  2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
  3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
  7. Naturalne sąsiedztwo
  8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
  9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
  10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login