SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

17 września 2011
Szkoła z Klimatem

Status: zrealizowany
 
Opis projektu:
 
Podstawową przyczyna podjęcia działań w ramach projektu „Szkoła z klimatem” jest pilna potrzeba podnoszenia świadomości ekologicznej w zakresie przyczyn i efektów zmian klimatu, przeciwdziałania im oraz racjonalnego korzystania z energii. Projekt wykorzystuje metody z powodzeniem stosowane w dotychczasowej działalności Fundacji, oparte na metodzie piramidy edukacyjnej, w której każdy z uczestników przekazuje wiedzę i umiejętności do kolejnych odbiorców, zwiększając tym samym zasięg oddziaływania i efektywność projektu. 
W ramach projektu przeprowadzone zostanie szkolenie dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów, opracowane zostaną wysokiej jakości materiały edukacyjne, uczniowie będą mogli wziąć udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami, a szkoły będą miały możliwość skorzystania z materiałów i sprzętów, inaczej dla nich niedostępnych.
W wyniku realizacji projektu podwyższony zostanie poziom wiedzy zarówno uczniów, jak i nauczycieli uczestniczących w projekcie, rozpropagowane zostaną pro-klimatyczne akcje i zachowania, a odpowiedzialność za ochronę klimatu pośród młodych mieszkańców Wrocławia wzrośnie, owocując w przyszłości polepszeniem jakości środowiska, w którym żyjemy. 
 
 
Uczestnictwo:
 
Zapraszamy nauczycieli i uczniów do wzięcia udziału w programie "Szkoła z klimatem". Należy wypełnić ankietę zgłoszeniową oraz deklarację uczestnictwa   i wysłać je na adres biuro@eko.org.pl lub pocztą na adres: ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń - 27.09.2011 (decyduje data wpływu). Ze względów środowiskowych preferujemy zgłoszenia nadsyłane drogą mailową.
Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
 
W ramach projektu oferujemy:
 
 1. Szkolenie dla nauczycieli. Tematem szkolenia będzie klimat: czym jest, czy i dlaczego się zmienia, co powoduje zmiany, jakie będą skutki zmian i kto je odczuje, czy i jak możemy zmianom przeciwdziałać. Szkolenie poprowadzi pani Magdalena Głogowska – doświadczona edukatorka i trenerka;
 2. Zestaw scenariuszy edukacyjnych dotyczących klimatu i energii, opracowanych przed doświadczonych edukatorów z naszych organizacji partnerskich: Polskiej Zielonej Sieci, Ośrodka Działań Edukacyjnych „Źródła”, Fundacji GAP Polska;
 3. Warsztaty dla uczniów, prowadzone z wykorzystaniem metod aktywnej edukacji angażującej uczniów – gry i doświadczenia. Warsztaty prowadzone będą przez Magdalenę Głogowska i Monikę Szyrmer;
 4. Praktyczny pakiet edukacyjny przedstawiający doświadczenia, eksperymenty i badania dotyczące wykorzystania energii, jakie zrealizować można z uczniami;
 5. Możliwość wypożyczenia mierników zużycia energii i zestawu demonstracyjnego „Odnawialne źródła energii” na cele prowadzonych w szkołach zajęć;
 6. Książkę Zrównoważona energia – bez bicia piany (pierwsze wydanie Cambridge 2009). Książka jest prezentacją aktualnego stanu wiedzy o energii: zapotrzebowaniu, możliwościach oszczędzania i wykorzystania odnawialnych zasobów, modelach rozwiązań uwzględniających też kwestie zmian klimatu. Książka Davida MacKay (Profesora Cavendish Laboratory University of Cambridge) prezentuje ważne z naukowego punktu widzenia informacje w sposób atrakcyjny i przestępny -dzięki czemu stać się może ważną inspiracją do merytorycznej dyskusji o kwestiach energii.
 7. Zeszyt edukacyjny „Energia”;
 8. Praktyczne nagrody dla wszystkich szkół zaangażowanych w program – eko-akcesoria umożliwiające prezentację działania odnawialnych źródeł energii podczas lekcji;
 9. Konkurs indywidualny dla uczniów „Mój dom z klimatem”, w którym zaproponują oni rozwiązania, jakie można stosować w domach w celu ograniczania zużycia energii i ochrony klimatu. Najbardziej kreatywni uczniowie zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami i zaproszeni na uroczyste zakończenie programu;
 10. Wystawę „7 uczynków dla klimatu” do prezentacji na terenie szkoły (z powodów organizacyjnych wystawa będzie mogła zostać zaprezentowana jedynie w 12 szkołach). Podczas inauguracji wystawy na terenie szkoły odbędzie się poświęcone klimatowi, krótkie spotkanie uczniów z ekologiem;
 11. Zdjęcia termowizyjne (termogramy) szkoły wykonane w sezonie grzewczym, do zaprezentowania uczniom i kadrze szkoły.
 
 
Finansowanie:
 
Koordynator
Aneta Osuch
osuch@eko.org.pl
 

 

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Program Naturalnie Wrocław
 2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
 3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
 7. Naturalne sąsiedztwo
 8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
 9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
 10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login