SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

04 października 2011
Nasza Natura

mala fotka

Status: zrealizowany
 
Opis projektu:
Projekt „Nasza Natura” realizowany był na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków „Grądy Odrzańskie” i skierowany jest do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu wrocławskiego. Objął on działania edukacyjne związane z siecią Natura 2000. Uczestnictwo w zajęciach terenowych pozwoli uczniom na obserwację walorów przyrodniczych, głównie ornitologicznych, obszaru, na którym będą prowadzone. 
 
Cele projektu:
Celem projektu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat ochrony przyrody w Polsce, ze szczególnym naciskiem na sieć Natura 2000. Realizacja tego projektu daje również okazję do zanegowania stereotypów, które są powszechne w świadomości społecznej. Bezpośrednia styczność z przyrodą OSO „Grądy Odrzańskie” ma na celu uwrażliwienie młodzieży w wieku szkolnym na jej walory, a także wykształcenie poczucia odpowiedzialności za własne otoczenie. Nauczycielom  udział w projekcie daje możliwość podwyższenia kompetencji  w zakresie edukacji przyrodniczej. Specyficzny ekosystem Grądów Odrzańskich stwarza też możliwość uświadomienia uczestnikom zajęć wagi prawidłowego gospodarowania sieciami rzecznymi.
 
Działania:
Projekt obejmuje przeprowadzenie zajęć terenowych z przewodnikiem-przyrodnikiem  dla grup szkolnych wyłonionych na podstawie zgłoszeń nadesłanych do Fundacji.  Zajęcia będą trwały około trzy godziny, podczas których uczniowie będą mieli okazję obserwować przyrodę obszaru Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” i wysłuchać komentarza dotyczącego ochrony przyrody i jej konsekwencji dla tak bogatych przyrodniczo miejsc.  Przewidywana jest także dyskusja z uczestnikami na temat świadomości społecznej dotyczącej sieci Natura 2000 i jej znaczenia dla zachowania cennych przyrodniczo obszarów. 
 
Finansowanie: 
Środki Powiatu Wrocławskiego
 
Koordynator:
Marta Konikiewicz
mkonikiewicz@eko.org.pl
wolontariuszka FER
(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. Program Naturalnie Wrocław
  2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
  3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
  7. Naturalne sąsiedztwo
  8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
  9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
  10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login