SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

13 października 2011
Razem przeciw powodziom

Status: zrealizowany 

Czas realizacji:  maj 2011 - grudzień 2011
 
Opis projektu:
Projekt "Razem przeciw powodziom" promuje naturalne metody zapobiegania powodziom i wspiera transgraniczną współpracę pomiędzy stroną polską i czeską. Działania są kontynuacją podjętej przez FER w roku 1997 międzynarodowej współpracy dla harmonijnej ochrony przeciwpowodziowej łączącej bezpieczeństwo z potrzebą zachowania przyrody. Z racji na usytuowanie głównych działań na Dolnym Śląsku FER współpracuje w tematyce powodziowej przede wszystkim z partnerami niemieckimi i czeskimi. Wspólne działania dla rzek ze Stowarzyszeniem Arnika mają już dziesięcioletnią historie. Obecny projekt, zainspirowany również sudeckimi powodziami w 2010 roku,  jest próbą zainicjowania długofalowej współpracy polsko-czeskiej w tym temacie.
 
Cele: 
Celem projektu " Razem przeciw powodziom" jest poprawa ochrony przeciwpowodziowej i współpracy polsko-czeskiej w temacie ochrony przyrody i umiejętnego gospodarowania w dolinach rzek, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pogranicza. Celem projektu jest również zwiększenie świadomości społeczeństwa, państwa i samorządów na temat przyczyn wystąpienia szkód powodziowych i przyjaznych naturze metod ich zapobiegania  a także wypracowanie konkretnych propozycji  dalszej współpracy, zwłaszcza w kontekście wdrażania "dyrektywy powodziowej" UE 
 
Działania:
Główne działania projektowe obejmują:
1) zrealizowanie dwóch polsko-czeskich seminariów (po jednym w Polsce i w Czechach) dla przedstawicieli samorządów, pracowników administracji publicznej, służb gospodarki wodnej i ochrony przyrody oraz organizacji społeczny dotyczące przyjaznej naturze ochronie przeciwpowodziowej. W trakcie seminariów zaprezentowane zostaną możliwości dobrych i złych praktyk ochrony przeciwpowdziowej w kontekście ochrony przyrody; przykłady bezinwestycyjnych i niskokosztowych metod zapobiegania stratom powodziowym.
2) wypracowanie zaleceń dotyczących przyszłych inwestycji  dotyczących ochrony przeciwpowodziowej a także przygotowane kierunki działań edukacyjno-promocyjnych (dla potrzeb przygotowania projektów).
3) organizacja wystawy objazdowej prezentującej największe powodzie w Polsce i Czechach - ich przyczyny, przebieg i konsekwencje oraz możliwe środki zapobiegawcze i  łagodzące, z naciskiem na wykorzystanie naturalnego potencjału ochronnego dolin rzecznych.
 
Projektowi towarzyszą specjalnie przygotowane publikacje w językach polskim i czeskim oraz serwis internetowy.  Podsumowanie projektu będzie miało formę  warsztatów dla uczestników projektu i potencjalnych współpracowników, których celem będzie  opracowanie kontynuacji podjętych działań.
 
Finansowanie:
Projekt  „Razem przeciw powodziom" realizowany jest dzięki  dotacji  udzielonej Stowarzyszeniu Arnika i Fundacji EkoRozwoju  udzielonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czeskiej Republiki w ramach Czesko - Polskiego Forum oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej we Wrocławiu.
 
Koordynacja:
strona czeska 
Vlastimil Karlik vlastimil.karlik@arnika.org
 
strona polska 
Krzysztof Smolnicki k.smolnicki@eko.org.pl
Ewa Leś eles@eko.org.pl
 
(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. Program Naturalnie Wrocław
  2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
  3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
  7. Naturalne sąsiedztwo
  8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
  9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
  10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login