SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

19 kwietnia 2012
Ogrody Natury

Czas trwania projektu: 1.04.2012 r. – 31.05.2012 r.

Zasięg: działania będą realizowane we Wrocławiu, w dzielnicy Złotniki na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej 51. 

Opis:

 Miasto, choć w powszechnej świadomości nie utożsamiane z ostoją przyrody, jest w rzeczywistości siedliskiem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie tego specyficznego ekosystemu. Obecne trendy, polegające na silnym przekształcaniu środowiska miejskiego (np. brukowanie podwórek, usuwanie gatunków rodzimych i zastępowanie ich gatunkami obcymi, nieraz inwazyjnymi, odgradzanie się ludzi od otoczenia poprzez budowanie trwałych przeszkód, uniemożliwiających przemieszczanie się zwierząt, celowe wypłaszanie, a nawet likwidowanie zwierząt) negatywnie oddziaływają na możliwości przetrwania rodzimych zwierząt i roślin w mieście. Z tego powodu, w naszym otoczeniu coraz mniej jest żab, ptaków, chrząszczy, motyli i wielu innych zwierząt, które przecież nie tylko cieszą nasze oczy, ale też pełnią ważne funkcje przyrodnicze: zapylają kwiaty, zwalczają uciążliwe dla nas komary czy mszyce uszkadzające rośliny w naszych ogrodach. 

Aby przeciwdziałać tym negatywnym zmianom tworzyć można Ogrody Natury – miejsca, które nie tylko zapewnią nam możliwość relaksu i odpoczynku od miejskiego zgiełku, ale też pomogą przetrwać otaczającej nas przyrodzie. Nasadzając odpowiednie gatunki roślin oraz wykonując określone zabiegi pielęgnacyjne, a także zapewniając miejsca żerowania, kryjówki i rozrodu dla zwierząt, pomagamy przetrwać miejskiej bioróżnorodności. Dodatkowo ogród taki daje możliwość poznania otaczającej nas przyrody i oswojenia się z nią, dzięki czemu zapewnia możliwość prowadzenia edukacji przyrodniczej także na terenie miasta. 
 
Cel projektu: zwiększenie bioróżnorodności przyrodniczej poprzez utworzenie i wzbogacenie siedlisk dla bezkręgowców, płazów, ptaków i drobnych ssaków na terenie miasta  oraz zwiększenie świadomości ekologicznej i wiedzy na temat przyrody wśród wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu.
 
Poszczególne działania, jakie będą realizowane w projekcie: w projekcie zaplanowano następujące działania:
 1. Zajęcia edukacyjnePRZYRODA MIASTA - Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych (salowych i terenowych) na temat różnorodności przyrodniczej miasta, ze szczególnym podkreśleniem znaczenia bezkręgowców dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów .
 2. Opracowanie koncepcji i przeprowadzenie nasadzeń roślin przyjaznych dla zwierząt - w projekcie zaplanowano założenie ogrodu przyjaznego przyrodzie – wzorcowego przyszkolnego ogrodu, w którym znajdą się gatunki roślin sprzyjające osiedlaniu się różnych gatunków zwierząt.
 3. Instalacje przyjazne dla zwierząt - w ogrodzie zostaną zamontowane przyjazne dla ptaków, owadów i nietoperzy instalacje - zamontowane zostaną tzw. hotele dla owadów, budki dla nietoperzy, budki lęgowe dla ptaków.
 4. Spotkanie podsumowujące - na zakończenie projektu przeprowadzone będzie uroczyste spotkanie w świetlicy MOS nr 2 i prezentacja ogrodu oraz jego funkcji przez przedstawicieli grupy wychowawczej dokonującej nasadzeń. 
 
Projekt jest realizowany dzięki dotacji otrzymanej z Funduszu Naturalnej Energii organizowanego przez GAZ-SYSTEM S.A.
 
Koordynator:
a.franz@fer.org.pl

 

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
 1. Program Naturalnie Wrocław
 2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
 3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
 4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
 6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
 7. Naturalne sąsiedztwo
 8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
 9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
 10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login