SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZE艃
 

27 sierpnia 2012
Zielone Wydarzenia - kampania promocyjno-edukacyjna

Celem Projektu ZIELONE WYDARZENIA jest promocja zielonego standardu organizowanych wydarze艅 oraz offsetowania emisji CO2 jako sposobach na wdra偶anie zrównowa偶onego rozwoju, które przynios膮 wymierne korzy艣ci ekonomiczne, spo艂eczne, a równocze艣nie 艣rodowisku naturalnemu.

W ramach planowanych dzia艂a艅 kluczowe b臋d膮: komunikacja oraz edukacja o wyzwaniach dla zrównowa偶onego rozwoju i metodach wdra偶ania 艣wiadomego i proekologicznego stylu 偶ycia (eco-life-style) w takich obszarach jak:


ENERGIA – TRANSPORT - 呕YWNO艢膯 – WODA – PRZYRODA I KRAJOBRAZ - ODPADY – HA艁AS


Organizacja Zielonych Wydarze艅 opiera si臋 o trzy filary zrównowa偶onego rozwoju:
•      Wysok膮 efektywno艣膰 ekologiczn膮, a tym samym ograniczanie negatywnego wp艂ywu na 艣rodowisko
•    Wykorzystanie lokalnego potencja艂u, szczególnie spo艂ecznego
•     Ekonomiczn膮 stabilno艣膰

Zielony Standard odnosi si臋 do wydarze艅, których organizator na ka偶dym etapie przygotowa艅 i realizacji dba o ograniczenie do minimum negatywnego wp艂ywu imprezy na 艣rodowisko poprzez racjonalne wykorzystanie energii i innych surowców, propaguje transport zbiorowy, lokalny i sezonowy catering, ogranicza oraz wdra偶a recykling odpadów. Ca艂o艣膰 podejmowanych dzia艂a艅 wzmacniana jest szerok膮 komunikacj膮 z dostawcami i uczestnikami, tak, aby uzyska膰 szerokie zrozumienie i poparcie dla realizowanych innowacyjnych dzia艂a艅. Nieuniknione emisje spowodowane organizacj膮 imprezy mo偶na zneutralizowa膰, realizuj膮c offset wydarzenia poprzez posadzenie odpowiedniej liczby drzew, które poch艂on膮 wyemitowany CO2 i w szerszej perspektywie przyczyni膮 si臋 do 艂agodzenia globalnych zmian klimatu.
Projekt jest koordynowany przez Fundacj臋 Aeris Futuro, natomiast regionalnie realizowany jest przez sie膰 partnerów:
Fundacja EkoRozwoju - woj. dolno艣l膮skie
2.       Centrum Promocji Ekorozwoju - woj. wielkopolskie
3.       Eko-Inicjatywa - woj. pomorskie
4.       Zielone Mazowsze - woj. mazowieckie
5.       Regionalne Centrum Wolontariatu, oddzia艂 Kielce - woj. 艣wi臋tokrzyskie
6.       Fundacja Aeris Futuro - woj. Ma艂opolskie, koordynator ogólnopolski


Wszystkich zainteresowanych wsparciem w organizacji imprezy czy konferencji w standardzie Zielonych Wydarze艅 zapraszamy do kontaktu i wspó艂pracy.
Propozycj臋 wspó艂pracy równie偶 kierujemy do Firm, Organizacji Pozarz膮dowych czy jednostek samorz膮du które s膮 zainteresowane ochron膮 艣rodowiska naturalnego i podniesieniem standardu pracy. Specjalnie dla tej grupy organizowana jest edycja konkursu EKOBIURO.


Lokalny koordynator Fundacja EkoRozwoju
Kontakt: Monika Onyszkiewicz, Monika@eko.org.pl

Wi臋cej na serwisie kampanii: www.zielonewydarzenia.pl

 

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. Program Naturalnie Wroc艂aw
  2. Zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw 2016
  3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zaj臋cia edukacyjne EkoCentrum Wroc艂aw
  4. Naturalnie aktywni - zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw
  5. Zielona edukacja - zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw
  6. Zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw 2015
  7. Naturalne s膮siedztwo
  8. Produkcja herbaty w jako d藕wignia rozwoju przedsi臋biorczo艣ci w rejonie Tkibuli, Gruzja
  9. Smaki i kolory 艣wiata 鈥 zaj臋cia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wroc艂aw
  10. Sad bior贸偶norodno艣ci w Wa艂kowej
prawa autorskie: TERRA login