SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZE艃
 

12 wrze艣nia 2012
Laboratorium Aktywnej EkoEdukacji

mala fotka

Status: zrealizowany

 
Czas trwania: 03.09.2012 – 15.04.2013
 
Opis projektu: 
 
Cel:
Celem projektu jest wzbogacenie warsztatu ekoedukatorów pracuj膮cych na terenie Dolnego 艢l膮ska w innowacyjne, ciekawsze i niestandardowe metody prowadzenia edukacji ekologicznej, a przez to:
- wzmocnienie kompetencji edukatorów,
- zwi臋kszenie efektywno艣ci realizowanej edukacji ekologicznej,
- zmobilizowanie do inicjowania kolejnych dzia艂a艅 edukacyjnych.
 
Dzia艂ania:
 
WARSZTATÓY „LABORATORIUM AKTYWNEJ EKOEDUKACJI” 
 
Uczestnicy projektu wezm膮 udzia艂 w 16 dniach warsztatowych po艣wi臋conym ró偶norodnym zagadnieniom z metodyki prowadzenia edukacji ekologicznej (ramowy program warsztatów). Ka偶dy z warsztatów prowadzony b臋dzie przez 2 trenerów, co konieczne jest ze wzgl臋du na interaktywno艣膰 formy, aktywno艣膰 stosowanych metod i konieczno艣膰 zapewnienia skuteczno艣ci edukacji. Warsztaty prowadzone b臋d膮 na terenie Wroc艂awia. Do ka偶dego dnia warsztatowego trenerzy przygotuj膮 dla uczestników materia艂y edukacyjne – skrypty w szerszy sposób traktuj膮ce poruszane zagadnienia oraz umo偶liwiaj膮ce dalszy, samodzielny rozwój uczestników projektu. 
 
TRENINGOWE ZAJ臉CIA EDUKACYJNE 
 
Zdobywszy now膮 wiedz臋 i umiej臋tno艣ci uczestnicy projektu b臋d膮 mieli okazj臋 przetestowa膰 je w praktyce prowadz膮c nieodp艂atnie testowe zaj臋cia edukacyjne. Ka偶dy z uczestników przeprowadzi 10 takich zaj臋膰 (za pozyskanie grup odpowiedzialni b臋d膮 uczestnicy projektu). Zaj臋cia kierowane b臋d膮 do grup szkolnych o przeci臋tnej wielko艣ci ok. 20 osób, ale tak偶e do grup specjalnych – podopiecznych o艣rodków wychowawczych, osób niepe艂nosprawnych fizycznie b膮d藕 umys艂owo (grypy specjalne, ze wzgl臋du na sw膮 specyfik臋, musz膮 by膰 mniejsze – po ok. 10 osób). Jednocze艣nie uczestnicy b臋d膮 mogli korzysta膰 z indywidualnych konsultacji z wybranymi trenerami, podczas których b臋d膮 mieli okazj臋 rozwi膮za膰 kwestie dla nich problemowe i jeszcze lepiej zaplanowa膰 zaj臋cia. 
 
Finansowanie:
Wojewódzki Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc艂awiu,
Gmina Wroc艂aw
 
Warto艣膰 ca艂kowita zadania: 49 210 z艂
Kwota dofinansowania ze strony WFO艢iGW: 32 800 z艂
 
Koordynacja:
Aneta Osuch
 
(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. Program Naturalnie Wroc艂aw
  2. Zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw 2016
  3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zaj臋cia edukacyjne EkoCentrum Wroc艂aw
  4. Naturalnie aktywni - zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw
  5. Zielona edukacja - zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw
  6. Zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw 2015
  7. Naturalne s膮siedztwo
  8. Produkcja herbaty w jako d藕wignia rozwoju przedsi臋biorczo艣ci w rejonie Tkibuli, Gruzja
  9. Smaki i kolory 艣wiata 鈥 zaj臋cia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wroc艂aw
  10. Sad bior贸偶norodno艣ci w Wa艂kowej
prawa autorskie: TERRA login