SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

01 maja 2014
Moje Miasto - Czyste Miasto. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław

Status: zrealizowany

Termin realizacji: kwiecień – grudzień 2014

Opis projektu:
Czyste i zadbane miasto także stanowi o jakości życia mieszkańców. Kształtowanie przestrzeni przyjaznych, z których mogą korzystać całe rodziny i pokolenia, jest jednym z warunków prawidłowego rozwoju tkanki miejskiej. Jednym z warunków do wprowadzenia skutecznej zmiany jest świadomość mieszkańców na temat własnej odpowiedzialności za miasto, w tym stan czystości w mieście i jego estetykę. Istotna jest także wiedza mieszkańców na temat własnego otoczenia, tego co jest w nim najcenniejsze, a także sposobów w jaki można dbać o najbliższą wspólną przestrzeń.

Zadanie „Moje Miasto - Czyste Miasto. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław” skupia się na propagowaniu pozytywnych postaw dotyczących odpowiedzialności za czystość w mieście wśród dzieci i młodzieży. Do udziału w programie zostały zapraszone dzieci i młodzież w wrocławskich szkół i placówek edukacyjnych, a także nauczyciele i opiekunowie.

Działania:

1)    Opracowanie narzędzi edukacyjnych umożliwiających edukatorom i nauczycielom atrakcyjne przybliżenie dzieciom i młodzieży treści dotyczących postaw obywatelskich związanych z czystością w mieście w różnych aspektach.
•    komiks edukacyjny „Moje Miasto - Czyste Miasto”
•    prezentacja wirtualna "Wrocław - naturalnie piękny"
•    quest terenowy „Moje Miasto - Czyste Miasto”
•    EkoQuiz „Moje Miasto - Czyste Miasto”
Wszystkie materiały wykorzystane zostaną podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą. Udostępnione zostaną także w wersji elektronicznej nauczycielom i edukatorom do późniejszego wykorzystania.

2)    Warsztaty i spotkanie konsultacyjne dla nauczycieli poświęcone narzędziom edukacyjnym, aktywnym metodom edukacji  oraz zapoznaniu z harmonogramem zajęć planowanych na początek nowego roku szkolnego.

3)    Zajęcia dla młodzieży
MURAL NATURALNIE PIĘKNY – zajęcia podczas których wspólnie stworzymy szablony do muralu przedstawiającego aleję drzew i kwiatów, który powstanie w bramie prowadzącej do EkoCentrum. Każda grupa biorąca udział w zajęciach w ramach projektu będzie mogła domalować „swoje” drzewo bądź kwiatka upiększając nadodrzańskie podwórko.
MOJE MIASTO – CZYSTE MIASTO - celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z kwestiami związanymi zarówno z poprawnym segregowaniem śmieci oraz utrzymaniem porządku w miejscach gromadzenia odpadów, jak i z tworzeniem pozytywnych, aktywnych postaw wobec estetyki najbliższego otoczenia. Podczas zajęć wykorzystany zostanie komiks oraz quest terenowy „Moje Miasto – Czyste Miasto”.
WROCŁAW NATURALNIE PIĘKNY - celem zajęć jest zapoznanie uczniów z przestrzenią miejską w kontekście jej estetyki z uwzględnieniem aspektów historycznych, architektury, zieleni i natury w mieście, a także kultury.

4)    Patrole ekologiczne - WROCŁAW PIĘKNY WOKÓŁ MNIE
Grupy biorące udział w zajęciach poproszone zostaną o wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce i  przeprowadzenia oceny czystości swojej okolicy podczas tzw. PATROLI EKOLOGICZNYCH.
Młodzież, wyposażona w przygotowane przez FER ankiety, podczas spaceru w najbliższej
okolicy swojej szkoły definiować będzie najważniejsze problemy oraz poszukiwać możliwych
sposobów ich rozwiązania, zarówno przez mieszkańców, jak i przez władze miasta. 

Dodatkowo w ramach projektu zorganizujemy trzy akcje „Moje Miasto – Czyste Miasto” podczas lokalnych imprez we Wrocławiu: na pikniku U Ojca za Płotem (14 czerwca) oraz EkoJarmarku przy Szewskiej (maj i wrzesień – www.ekojarmark.pl), na które zostaną również zaproszeni uczniowie oraz nauczyciele wraz z rodzinami.

 
Koordynator: Aneta Osuch, osuch@eko.org.pl
Finansowanie:  

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz ze środków Gminy Wrocław

 

www.wroclaw.pl


  

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. Program Naturalnie Wrocław
  2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
  3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
  7. Naturalne sąsiedztwo
  8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
  9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
  10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login