SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

02 maja 2014
Moje zielone miasto - zajęcia pozalekcyjne w EkoCentrum Wrocław

mala fotka

Status: zrealizowany
Termin realizacji: marzec – grudzień 2014

Opis projektu:
Zadanie „Moje zielone miasto - zajęcia pozalekcyjne w EkoCentrum Wrocław” łączy potrzebę atrakcyjnego zorganizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z pogłębianiem zainteresowania otaczającym nas środowiskiem przyrodniczym, rozwojem odpowiedzialności za nie.

Zadanie „Moje zielone miasto - zajęcia pozalekcyjne w EkoCentrum Wrocław” zakłada zagospodarowanie czasu wolnego 20 grup dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół, świetlic i organizacji młodzieżowych, a służyć ma pogłębianiu wiedzy i umiejętności, rozwijaniu kreatywności i rozbudzaniu zainteresowań dotyczących przede wszystkim ekologii i środowiska. Stanowić ma też prezentację możliwości spędzania czasu wolnego, którą uczestnicy będą mogli następnie podtrzymywać i rozwijać. Przewidziano przeprowadzenie 20 cyklów zajęć, gdzie każdy cykl składać się będzie z dwóch czterogodzinnych (240 minut) zajęć: przyrodniczych zajęć terenowych i stacjonarnych zajęć ekorozwojowych (do wyboru: „Rower daje Power” lub „Wiem co jem: miejski ogrodnik”).

Działania:
1. Terenowe zajęcia przyrodnicze: Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z gatunkami roślin i zwierząt występującymi na terenie Wrocławia, miejscami ich życia (ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk bezpośrednio związanych z działalnością człowieka), znaczeniem dla życia miasta. Istotnym założeniem zajęć jest pokazanie uczestnikom, że dzika przyroda, cenne siedliska i gatunki występują nie tylko z dala od miast, na obszarach parków narodowych czy rezerwatów, ale także w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka na terenie miast. 
 Uczniowie dowiedzą się jak ważna jest obecność przyrody w mieście, co jej zagraża i jak można ją chronić. Zajęcia realizowane będą w różnych miejscach, zarówno we wrocławskich parkach i lasach, nad wrocławskimi rzekami, jak i w terenie zabudowanym. Podczas zajęć realizowane będą różnorodne tematy, a schemat tematyczny zostanie dostosowany indywidualnie dla każdej grupy, w ten sposób, by obejmował jak najszerszy zakres zagadnień. Ponadto zajęcia wzbogacone zostaną o praktyczne elementy terenoznawstwa i topografii (umiejętność korzystania z mapy, kompasu, busoli i GPSa, orientacja w terenie, wyznaczanie kierunków świata i docieranie do wyznaczonego punktu). Zajęcia prowadzone będą metodami aktywnymi, angażującymi uczniów do samodzielnej pracy.

2. Stacjonarne zajęcia ekorozwojowe – do wyboru jedne:

2a. „Wiem co jem: miejski ogrodnik”

Dzięki warsztatom uczestnicy dowiedzą się, czym jest świadoma/odpowiedzialna konsumpcja, czym jest żywność przetworzona, czym jest bioróżnorodność, dlaczego jest ważna i co jej zagraża. Uczestnicy nabędą także umiejętności rozpoznawania roślin uprawnych oraz dowiedzą się, jaka żywność z nich jest produkowana, będą potrafili znaleźć powiązania między miejscem produkcji żywności, sposobem jej przetworzenia a wpływem na środowisko oraz poznają zasady zdrowego odżywiania i etyczne konsekwencje wyborów kulinarnych. Część praktyczna zajęć polegać będzie na samodzielnym stworzeniu własnych kompozycji (w skrzynkach np. po mandarynkach, które zostaną przez uczniów pomalowane, czy dużych butelkach po wodzie) z sadzonkami warzyw oraz ziół, które następnie w szkole będą dalej pielęgnowane.


2b. „Rower daje Power”

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z ideą zrównoważonego transportu, którego przykładem jest rower, podniesienie kompetencji na temat poruszania się rowerem po mieście oraz wiedzy o kulturze rowerowej, a także z podstawami serwisowania rowerów (budowa poczucia niezależności i pewności siebie w zakresie samodzielnej naprawy roweru). Rower staje się coraz bardziej popularnym środkiem rekreacji i transportu w miastach. Zajęcia będą podzielone na: część warsztatową – praktyka naprawy i serwisowania, testowanie zabezpieczeń, część uliczną (podwórkową) – praktyka prawidłowego wykonywania manewrów, zachowania na jezdni, część salową – pokaz prezentacji, filmów.
  
Koordynator: Aneta Osuch, osuch@eko.org.pl

Finansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  oraz  ze środków Gminy Wrocław

www.wroclaw.pl

 


 

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. Program Naturalnie Wrocław
  2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
  3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
  7. Naturalne sąsiedztwo
  8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
  9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
  10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login