SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

12 maja 2014
Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław

mala fotka

Status: zrealizowany
Termin realizacji: maj - grudzień 2014

Opis projektu:

CELEM projektu "Smaki i kolory świata - zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław" jest zwiększenie świadomości mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska na temat problemów globalnych. BENEFICJENTAMI projektu są osoby prowadzące zajęcia z zakresu Edukacji Globalnej (edukatorzy, nauczyciele), dzieci i młodzież szkolna, a także mieszkańcy Wrocławia i Dolnego Śląska. W ramach DZIAŁAŃ projektowych zorganizowana zostanie Akademia
Edukatora Globalnego podczas, której uczestnicy wzmocnią swoje kompetencje w przekazywaniu wiedzy z zakresu Edukacji Globalnej. Absolwenci Akademii przeprowadzą cykl zajęć dla dzieci i młodzieży w EkoCentrum Wrocław w takich blokach jak: WIEM CO JEM - suwerenność żywnościowa; ZAJĘCIA Z KLIMATEM, GRA O WODĘ oraz JA I ŚWIAT. Z
zajęć skorzysta min. 720 dzieci (40 grup). Mieszkańcy Wrocławia i Dolnego Śląska zostaną także zaproszeni na regularne spotkania w EkoCentrum pod hasłem "Smaki i kolory świata", obchody Tygodnia Edukacji Globalnej oraz wydarzenia dodatkowe towarzyszące jesiennej edycji EkoJarmarku we Wrocławiu.

Działania:

1. Laboratorium Edukacji Globalnej - w arsztaty dla edukatorów
2. Wyposażenie EkoCentrum w niezbędne pomoce dydaktyczne
3. Smaki i kolory św iata” - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w EkoCentrum Wrocław
4. WYSTAWA FOTOGRAFICZNA „Gorzko-słodkie smaki św iata”
5. „Smaki i kolory św iata” - SPOTKANIA W EkoCentrum Wrocław
6. „Smaki i kolory św iata” - obchody Tygodnia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
7. EkoJarmark „Globalnie - Lokalnie”
8. Działania promocyjne

Finansowanie:  Projekt jest współfinansowany ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Osoba do kontaktu:  Katarzyna Zaremba

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. Program Naturalnie Wrocław
  2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
  3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
  7. Naturalne sąsiedztwo
  8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
  9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
  10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login