SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZE艃
 

27 sierpnia 2014
Naturalne s膮siedztwo

mala fotka

Status: realizowany

Termin realizacji: wrzesie艅 - listopad 2014

Opis projektu:
G艂ównym celem projektu „Naturalne s膮siedztwo” jest kszta艂towanie postaw ekologicznych spo艂eczno艣ci lokalnych zamieszkuj膮cych Powiat Wroc艂awski oraz podnoszenie poziomu wiedzy i 艣wiadomo艣ci ekologicznej m艂odzie偶y szkolnej dotycz膮cej rodzimych gatunków ro艣lin i zwierz膮t wyst臋puj膮cych na w/w obszarze.

Dzia艂ania:
W ramach projektu  w wybranych szko艂ach z terenu powiatu odb臋dzie si臋 12 trzygodzinnych warsztatów edukacyjnych, w trakcie których uczestnicy b臋d膮 mogli aktywnie poznawa膰 ró偶ne gatunki zwierz膮t i ro艣lin obecnych w otoczeniu cz艂owieka, ich funkcje oraz sposoby ochrony. Szko艂y bior膮ce udzia艂 w projekcie zostan膮 doposa偶one w instalacje przyjazne przyrodzie - domki i budki dla zwierz膮t oraz sadzonki rodzimych gatunków drzew/ krzewów.

Finansowanie:  Projekt jest finansowany ze 艣rodków Powiatu Wroc艂awskiego
Osoba do kontaktu:  Magdalena Berezowska-Nied藕wied藕 m.berezowska@eko.fer.pl

fot. Jaroslaw Grudzinski/Fotolia

(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. Program Naturalnie Wroc艂aw
  2. Zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw 2016
  3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zaj臋cia edukacyjne EkoCentrum Wroc艂aw
  4. Naturalnie aktywni - zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw
  5. Zielona edukacja - zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw
  6. Zaj臋cia edukacyjne w EkoCentrum Wroc艂aw 2015
  7. Naturalne s膮siedztwo
  8. Produkcja herbaty w jako d藕wignia rozwoju przedsi臋biorczo艣ci w rejonie Tkibuli, Gruzja
  9. Smaki i kolory 艣wiata 鈥 zaj臋cia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wroc艂aw
  10. Sad bior贸偶norodno艣ci w Wa艂kowej
prawa autorskie: TERRA login