SERWIS: fer.org.pl projekty zrealizowane rozdz1
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
 

14 września 2015
Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław

mala fotka

Status: zrealizowany
 
Termin realizacji: wrzesień - listopad 2015
 
Opis projektu:
Głównym celem projektu „Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław” jest kształtowanie i wzmacnianie wśród mieszkańców Powiatu Wrocławskiego postaw proekologicznych głównie poprzez uwrażliwienie na potrzeby różnych gatunków ptaków mieszkających w najbliższym sąsiedztwie, uświadomienie zagrożeń powodowanych przez niewłaściwe postepowanie człowieka, wskazanie zachowań i prostych sposobów wspomagających utrzymanie miejsc lęgowych oraz możliwości zdobywania pożywienia przez ptaki, a także pobudzenie ciekawości związanej z ornitologia i poznawaniem zwyczajów ptaków oraz bogactwa ornitologicznego Powiatu Wrocławskiego.
 
Działania:
W ramach projektu  w wybranych szkołach z terenu powiatu odbędą się zajęcia edukacyjne (przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej) poprzez włączenie uczniów i przedszkolaków do działań w otoczeniu szkoły. Zorganizowane zostanie plenerowe wydarzenie o charakterze edukacyjnym z okazji Europejskich Dni Ptaków – Festiwal Odloty. Do udziału w imprezie zaproszeni zostaną wszyscy mieszkańcy powiatu. Poprzez udział w grach, zabawach, prelekcji  oraz spacerze z ornitologiem uczestnicy będą mogli w sposób aktywny i praktyczny zapoznać się z różnymi gatunkami ptaków  oraz sposobami ich ochrony.
 
Finansowanie:  Projekt jest współfinansowany ze środków Powiatu Wrocławskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
 
Osoba do kontaktu:  Magdalena Berezowska-Niedźwiedź m.berezowska@eko.fer.pl
(projekty, zrealizowane rozdz1 )
  1. Program Naturalnie Wrocław
  2. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2016
  3. Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław
  4. Naturalnie aktywni - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  5. Zielona edukacja - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław
  6. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław 2015
  7. Naturalne sąsiedztwo
  8. Produkcja herbaty w jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja
  9. Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
  10. Sad bioróżnorodności w Wałkowej
prawa autorskie: TERRA login